Siirry sivun pääosioon.

Käyttöehdot

Tulosta kaikki osiot

Käyttöehdot

Tulosta kaikki osiot

Alla oleva teksti on käännetty ainoastaan sinun avuksesi. Jos tämän version ja alkuperäisen englanninkielisen version välillä on ristiriitoja (napsauta tätä), englanninkielinen versio on tulkinnan kannalta ensisijainen versio.

 
Termit "me", "yhtiö" ja "fi.hotels.com" tarkoittavat Hotels.com, L.P.:tä, teksasilaista rahastona toimivaa kommandiittiyhtiötä (Limited Partnership), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA, sen tytäryhtiöitä ja/tai niiden palveluntoimittajia ja -tarjoajia ("Hotels.com"). "Sinä" tai "käyttäjä" viittaa yksittäiseen henkilöön, joka luo verkkosivustollamme käyttäjätilin ja/tai asiakkaaseen, joka tekee varauksen suoraan meiltä verkkosivustomme tai välillisesti minkä tahansa tytäryhtiömme välityksellä, jonka kautta tarjoamme palveluja. Tämä verkkosivusto on käytettävissäsi sillä ehdolla, että sinä hyväksyt muuttumattomina siinä olevat ehdot ja ilmoitukset siinä muodossa kuin ne olivat varauksen tekohetkellä. Seuraavat ehdot, edellytykset ja varoitukset koskevat kaikkea tilisi käyttöä, meidän käyttämiämme tietoja, jotka liittyvät tiliisi, sekä varauksia, jotka tehdään meidän kauttamme. Näitä verkkosivuja käyttäessäsi sinun on hyväksyttävä kaikki kyseiset ehdot, edellytykset ja tiedotukset. Ellet hyväksy näitä ehtoja ja edellytyksiä, sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä verkkosivustoa. Hotels.com voi laajentaa tämän sopimuksen järjestelyjen edut koskemaan tytäryhtiöitään, jotka tarjoavat online-matkapalveluja Yhdistyneessä kuningaskunnassa nimellä Hotels.com.
 
HENKILÖKOHTAINEN JA EI-KAUPALLINEN KÄYTTÖRAJOITUS
 
Tämä verkkosivusto on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Omistusoikeus tämän verkkosivuston sisältöön ja sen tietoihin (joihin kuuluvat matkapalveluiden hinnat ja saatavuus rajoittumatta kuitenkaan niihin), samoin kuin kyseisen sisällön ja tietojen välittämiseen käytettyyn rakenteeseen kuuluu Hotels.comille tai sen tavarantoimittajille ja palveluntarjoajille. Verkkosivuston käyttöehtona on, että käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä verkkosivustoa, sen sisältöä tai tietoja mihinkään kaupalliseen tai ei-henkilökohtaiseen tarkoitukseen (ei suoraan eikä välillisesti). Kun käyttäjä tekee rajoitetun määrän kopioita matkaan (ja sitä koskeviin asiakirjoihin) liittyvistä matkoista tai palveluista, jotka on hankittu tämän verkkosivuston kautta, hän sitoutuu siihen, ettei muuta, kopioi, jakele, välitä, aseta näytteille, suorita, jäljennä, julkaise, lisensoi, luo johdannaistuotteita, siirrä, myy tai jälleenmyy mitään tietoa, ohjelmistoa, tuotteita tai palveluja, jotka on saatu tältä verkkosivustolta. Olipa käyttäjällä kaupallinen tarkoitus tai ei, käyttäjä sitoutuu myös siihen, ettei hän
 
• hae, tarkkaile tai kopioi verkkosivuston sisältöä tai tietoja käyttämällä hakurobottia, spider- tai scraper-hakuohjelmia tai muita automaattisia tai manuaalisia välineitä tai hakutapoja mihinkään hakutarkoitukseen ilman Hotels.com, L.P:n nimenomaista kirjallista suostumusta;
• riko verkkosivuston ylätunnisteiden sisältämiä robotteja koskevia estoja ja rajoituksia, tai ohita tai kierrä muita toimenpiteitä, jotka estävät tai rajoittavat pääsyä verkkosivustolle;
• ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa kohtuutonta tai suhteetonta kuormitusta Hotels.com-järjestelmälle; tai
• syvälinkitä mitään osaa verkkosivustosta (mukaan lukien matkapalvelujen hankintapolku mutta rajoittumatta siihen) ilman Hotels.comin nimenomaista kirjallista suostumusta
 
VASTUUVAPAUS

MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHTA EI RAJOITA TAI POISTA EIKÄ SEN KATSOTA RAJOITTAVAN TAI POISTAVAN VASTUUVELVOLLISUUTTAMME LAIMINLYÖNTIMME AIHEUTTAMAN HENKILÖVAHINGON TAI PETOKSEN SUHTEEN.
 
TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA JULKAISTUT TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT SAATTAVAT SISÄLTÄÄ VIRHEELLISYYKSIÄ TAI PAINOVIRHEITÄ. HOTELS.COM JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT TAKAA ETENKÄÄN TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA ESITETTYJEN HOTELLIEN JA MUIDEN TOIMITTAJIEN VALOKUVIEN, HOTELLI-, RISTEILY-, AUTO- JA MUIDEN TUOTTEIDEN SEKÄ HOTELLIPALVELUIDEN JA MUIDEN TUOTEKUVAUKSIEN OIKEELLISUUTTA JA IRTISANOUTUVAT VASTUUSTA NIIDEN SUHTEEN. SUURI OSA KYSEISISTÄ TIEDOISTA ON SAATU KYSEISILTÄ PALVELUNTOIMITTAJILTA ITSELTÄÄN. VERKKOSIVUSTOLLA ILMOITETUT HOTELLIEN HINNAT OVAT LUONTEELTAAN VAIN SUUNTAA-ANTAVIA EIVÄTKÄ HOTELS.COM TAI SEN TYTÄRYHTIÖT TAKAA HINTOJEN OIKEELLISUUTTA. NÄIHIN TIETOIHIN LISÄTÄÄN MÄÄRÄAJOIN MUUTOKSIA. HOTELS.COM, SEN TYTÄRYHTIÖT JA/TAI VASTAAVAT PALVELUNTOIMITTAJAT VOIVAT TEHDÄ TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSIA MILLOIN TAHANSA.
 
HOTELS.COM JA TYTÄRYHTIÖT JA/TAI NIIDEN PALVELUNTOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA VERKKOSIVUSTON SISÄLTÄMIEN TIETOJEN, OHJELMISTOJEN, TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, EIKÄ TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN SISÄLLYTTÄMINEN VERKKOSIVUSTOON TAI MYYMINEN VERKKOSIVUSTOSSA OLE OSOITUS SIITÄ, ETTÄ HOTELS.COM TAI SEN TYTÄRYHTIÖT SUOSITTELISIVAT KYSEISIÄ TUOTTEITA TAI PALVELUITA. KAIKKI TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEEET JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. HOTELS.COM JA SEN TYTÄRYHTIÖT JA/TAI NIIDEN PALVELUNTOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA TÄLLAISILLE TIEDOILLE, OHJELMISTOILLE, TUOTTEILLE JA PALVELUILLE, MUKAAN LUKIEN KAIKKI KONKLUDENTTISET TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
 
HOTELS.COM:ILLE MATKOJA JA MUITA PALVELUITA TARJOAVAT KULJETUSLIIKKEET, HOTELLIT JA MUUT TOIMITTAJAT OVAT ITSENÄISIÄ TOIMEKSISAAJIA EIVÄTKÄ HOTELS.COM:IN TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN EDUSTAJIA TAI TYÖNTEKIJÖITÄ. HOTELS.COM TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT VASTAA KYSEISTEN PALVELUNTOIMITTAJIEN TOIMISTA, VIRHEISTÄ, LAIMINLYÖNNEISTÄ, VÄITTEISTÄ, TAKUISTA, RIKKOMUKSISTA TAI HUOLIMATTOMUUDESTA EIVÄTKÄ MISTÄÄN NIISTÄ JOHTUVISTA HENKILÖVAHINGOISTA, KUOLEMASTA, OMAISUUSVAHINGOSTA TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI KULUISTA. HOTELS.COM JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUU- TAI KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN MYÖHÄSTYMISESTÄ, PERUUTUKSESTA, YLIVARAUKSESTA, LAKOSTA, YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ TAI MUISTA SYISTÄ, JOTKA EIVÄT OLE NIIDEN SUORASSA VALVONNASSA. NE EIVÄT MYÖSKÄÄN OLE VASTUUSSA MISTÄÄN LISÄKUSTANNUKSISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ, MYÖHÄSTYMISISTÄ, UUDELLEEN REITITYKSESTÄ TAI MINKÄÄN HALLITUKSEN TAI VIRANOMAISEN TOIMISTA.
 
HOTELS.COM, SEN TYTÄRYHTIÖT JA/TAI NIIDEN VASTAAVAT PALVELUNTOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTAVISTA, SATUNNAIS-, ERITYIS- TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, SEN KÄYTÖN VIIVÄSTYMISESTÄ TAI ESTYMISESTÄ TAI LIITTYVÄT NIIHIN, TAI AIHEUTUVAT MISTÄÄN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAADUISTA TIEDOISTA, OHJELMISTOISTA, TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA, TAI JOTKA MUUTEN JOHTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN, VARSINAISEEN VASTUUVELVOLLISUUTEEN TAI JOHONKIN MUUHUN SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ HOTELS.COM:IA, SEN TYTÄRYHTIÖITÄ JA/TAI NIIDEN VASTAAVIA PALVELUNTOIMITTAJIA ON VAROITETTU MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA. KOSKA ERÄÄT OSAVALTIOT / OIKEUSLAITOKSET EIVÄT SALLI SEURANNAIS- TAI SATUNNAISVAHINKOJA KOSKEVAN VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITTAMISTA TAI SIITÄ VAPAUTTAMISTA, YLLÄOLEVA RAJOITUS EI MAHDOLLISESTI KOSKE SINUA.
 
VAHINGONKORVAUS
 
Käyttäjä sitoutuu puolustamaan Hotels.comia ja sen tytäryhtiöitä ja näiden palveluntoimittajia sekä kaikkien näiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia kaikilta vaateilta, kanneperusteilta, vaatimuksilta, takaisinsaantivaateilta, tappioilta, vahingoilta, sakkomaksuilta, rangaistuksilta ja muilta kustannuksilta (kuten kohtuullisilta laki- ja kirjanpitokuluilta) sekä korvaamaan kaikki tällaiset vahingot, mikäli ne johtuvat
 
• käyttäjästä tai käyttäjän nimissä tehdyistä edellä kuvatun vastuuvelvollisuuden ylityksistä; tai
• kolmannesta osapuolesta, jos syynä on
o käyttäjän rikkomuksesta tätä sopimusta tai siinä mainittuja asiakirjoja vastaan;
o käyttäjän rikkomuksesta mitä tahansa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia vastaan; tai
o tämän verkkosivuston käytöstä.
 
LAITONTA TAI KIELLETTYÄ KÄYTTÖÄ EI SALLITA
 
Verkkosivuston käyttöehtona on, että käyttäjä lupaa olla käyttämättä verkkosivustoa mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on laiton tai tässä esitettyjen ehtojen, edellytysten tai ilmoitusten perusteella kielletty.
 
LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUSTOILLE
 
Verkkosivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä muiden kuin Hotels.comin ylläpitämille sivustoille. Nämä linkit ovat vain viitteenomaisia. Hotels.com ei valvo tällaisia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai niiden käytöstä. Hotels.comin tarjoamat linkit näille verkkosivustoille ei tarkoita, että se hyväksyisi näiden verkkosivustojen tarjoaman materiaalin tai että se olisi yhteistyössä niiden operaattoreiden kanssa.
 
VERKKOSIVUSTON TARJOAMAT OHJELMISTOT
 
Kaikki tältä verkkosivustolta ladattavat ohjelmistot (jäljempänä "ohjelmisto") ovat Hotels.comin, sen tytäryhtiöiden ja/tai niiden palveluntoimittajien tekijänoikeuden alaisia. Ohjelmiston käyttöä säätelevät loppukäyttäjän lisenssisopimuksen mahdolliset ehdot, jotka tulevat ohjelman mukana tai sisältyvät siihen ("Lisenssisopimus"). Jos ohjelman mukana toimitetaan lisenssisopimus tai se sisältää sellaisen, käyttäjän on hyväksyttävä sen ehdot ennen ohjelmiston asentamista ja käyttämistä.
 
Ellei ohjelmistoon kuulu lisenssisopimusta, Hotels.com, L.P. antaa täten käyttäjälle henkilökohtaisen valtuutuksen käyttää ohjelmistoa verkkosivuston katseluun ja muuhun käyttöön näiden ehtojen ja edellytysten mukaisesti niin, ettei ohjelmistoa käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
 
Huomaa, että kaikki tämän verkkosivuston sisältämät ohjelmat ovat rajoituksetta, kaikki HTML-koodit ja Active X -komponentit mukaan lukien, Hotels.comin, sen tytäryhtiöiden ja/tai palveluntoimittajien omaisuutta, ja niitä suojelevat tekijänoikeuslait ja kansainvälisten sopimusten määräykset. Ohjelmien kopiointi ja jälleenmyynti on laissa ehdottomasti kielletty ja voi johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Sopimuksen rikkomisesta vaaditaan ankarinta mahdollista rangaistusta.
 
EDELLÄ OLEVIA TIETOJA RAJOITTAMATTA OHJELMAN KOPIOINTI TAI JÄLJENTÄMINEN TOISELLE PALVELIMELLE TAI TOISEEN SIJAINTIKOHTEESEEN UUTTA JÄLJENTÄMISTÄ TAI JAKELUA VARTEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. JOS OHJELMALLA ON TAKUU, SE TAATAAN AINOASTAAN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI.
 
Olet tietoinen siitä, että ohjelmisto ja muu oheismateriaali ja/tai tekninen tieto ovat USA:n käytössä olevien vienninvalvontalakien ja -säädösten alaisia. Lupaat, ettet vie ohjelmistoa suoraan tai epäsuoraan mihinkään maahan, jossa on USA:n vientirajoituksia.
 
Alennuskoodien käyttöehdot

Alennuskoodit ("kupongit") kelpaavat ennalta maksettuihin majoitusvarauksiin lukuun ottamatta varauksia hotelleissa, jotka eivät osallistu ohjelmaan, joiden luettelo on saatavilla kunkin erityisen kupongin yhteydessä.
Kampanjassa mukana olevien hotellien luettelo voi muuttua milloin tahansa.
Kuponkeja, joihin liittyy alennus tietyssä valuutassa (esim. 10 euron alennus), ei voi käyttää eri valuutalla maksettaviin varauksiin.
Jos alennus perustuu prosenttiosuuteen (esimerkiksi 10 %:n alennus), mikäli varaus koskee useita huoneita (eli varattaessa vähintään kaksi huonetta samalla varauksella), alennus koskee vain ensimmäistä varaustiedusteluun sisältyvän huoneen hintaa.
Tarkemmat kuponkien käyttöä koskevat rajoitukset löytyvät kunkin kupongin tiedoista.
Yhtä varausta kohden voi käyttää vain yhden kupongin. Normaalit varausehdot ovat voimassa, ja kaikki varaukset ovat riippuvaisia varaustilanteesta. Kuponkeja ei voi myydä tai siirtää.

Kaikki verot ja muut lisämaksut koskevat myös kuponkien kanssa tehtyjä varauksia. Nämä maksut on maksettava varauksen yhteydessä tai suoraan hotelliin, ja ne ovat varauksen jättäjän vastuulla. Kupongeilla on arvoa vain, jos ne lunastetaan kaikkien tarjouksen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Kuponkeja ei voi palauttaa rahaa tai muuta vastaavaa maksuvälinettä vastaan.

Kertakäyttöiset kupongit katsotaan täysin käytetyiksi, kun hyväksyttävä varaus on tehty, eikä niitä palauteta tai korvata eikä niistä anneta hyvitystä, mikäli kuponki lunastetaan vain osittain. Kuponki, jota voidaan käyttää useita kertoja, todetaan käytetyksi kyseiselle kupongille asetettujen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.

Jos matkustuspäivä vaihdetaan Hotels.com-alennuskupongin käyttämisen jälkeen, alennus ei koske muuttuneita päiviä. Kuponkeja ei voi käyttää aikaisemmin ostettuihin varauksiin.
Hotels.com-matkatoimisto-ohjelmaan sidoksissa olevat matkatoimistot eivät saa käyttää kuponkeja.
Hotels.com varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja tai poistaa kupongit käytöstä milloin tahansa.

 
EHDOT JA TAKUUT
 
Perittävät veromaksut
 
Hotels.comin hotellien Internet-erikoishinnoitteluun sisältyy veromaksuja, jotka kattavat kaikki sovellettavat kauppatapahtumaan liittyvät verot (kuten myynti-, käyttö-, varaus-, huone- ja arvonlisäverot), jotka Hotels.com maksaa palveluiden myyjille (kuten hotelleille) matkajärjestelyihisi liittyen.
 
Hotels.com ei ole myyjä, joka kerää ja lähettää yllämainitut verot asianomaisille veroviranomaisille. Myyjät laskuttavat kaikki sovellettavat verot Hotels.comilta, ja Hotels.com maksaa kyseiset verot suoraan myyjälle. Hotels.com ei ole kanssamyyjä, joka toimisi niiden myyjien liikekumppanina, joilta tilaamme tai varaamme asiakkaidemme matkajärjestelyt.

Veronalaisuus ja asianomaisen veron määrä vaihtelevat suuresti sijainnin mukaan. Hotels.comin myyjälle maksamat varsinaiset verokustannukset saattavat poiketa perityistä veromaksuista sen mukaan, mitkä hinnat ja verot ovat voimassa sillä hetkellä, kun asiakkaamme esimerkiksi käyttää hotellia tai autoa.
 
Palvelumaksut
 
Pidätämme palvelumaksut vastineena matkavarauksesi hoitamisesta. Palvelumaksut vaihtelevat hotellivarauksen hinnan ja tyypin mukaan.
 
Peruutusmaksut
 
Nämä maksut kattavat varauksen yhteydessä ilmoitettavat kulut, joita ei palauteta jos peruutat varauksesi. Peruutusmaksut voivat vaihdella varauksesta riippuen.
 
Maksutavat
 
Maksu tehdään käyttäen jotakin seuraavista vaihtoehdoista: luottokortti tai verkkopankkimaksu.

Verkkopankkimaksu
 
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa NetGiro Payments AB. NetGiro Payments AB merkitään maksun vastaanottajaksi tiliotteelle.
 
SUORAAN VERKOSSA TAI MYÖHEMMIN HOTELLILLA MAKSAMINEN

Joidenkin hotellien kohdalla voit valita, haluatko maksaa heti verkossa vai myöhemmin hotellilla. Jos valitset suoran verkkomaksun, maksettava summa veloitetaan luottokortiltasi välittömästi valitsemassasi valuutassa. Veloituksen tekee joko (1) Travel Partner Exchange tai muu Hotels.com-yritysten jäsen, joka harjoittaa liiketoimintaa nimellä Hotels.com ja perii maksun matkailupalveluntarjoajan puolesta, tai (2) matkailupalveluntarjoaja suoraan. "TPX" tarkoittaa yritystä Travel Partner Exchange S.L., jonka rekisteröity toimipaikka on Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Espanja.

 

Monet pankit ja luottoyhtiöt veloittavat tilinomistajilta palvelumaksun, kun kortin myöntäjä ja kauppias (korttibrändin – esim. Visan, MasterCardin, American Expressin – määrityksen mukaisesti) sijaitsevat eri maissa. Pankki tai muu liiketoimen käsittelevä rahoituslaitos määrittelee mahdollisen valuuttakurssin ja kaikki rahansiirtomaksut. Kortinmyöntäjä veloittaa nämä maksut kortinhaltijan tililtä. Tämä tarkoittaa sitä, että luotto- tai pankkikortin tiliotteessa näkyvä summa voi olla eri kuin tämän varauksen laskutusyhteenvetosivulla näkyvä summa. Jos sinulla on kysyttävää näistä maksuista tai varaukseesi sovellettavista mahdollisista valuuttakursseista, ota yhteyttä pankkiisi.
Hyväksyt, että Hotels.com neuvottelee tietyistä huonehinnoista etukäteen hotellipalvelujen tarjoajien kanssa varausten tekemistä varten. Hyväksyt myös, että Hotels.com tuottaa varausten tekemiseen tarvittavat palvelut maksua vastaan ("palvelumaksu"). Sivustolla näkyvä huonehinta on Hotels.comin asiakkaan puolesta varaaman huoneen ennakkoon neuvotellun hinnan ja Hotels.comin palveluistaan veloittaman palvelumaksun yhdistelmä. Valtuutat Hotels.comin tekemään varauksia varauksen kokonaishinnalla, joka sisältää sivustolla näkyvän huonehinnan sekä veromaksut, palvelumaksut ja tapauksen mukaan Hotels.comin palveluihin liittyvät verot. Hyväksyt, että Hotels.com veloittaa luottokortiltasi varauksen kokonaishinnan mukaisen summan. Kun asiakas lähettää varauspyynnön, hän valtuuttaa Hotels.comin, mukaan lukien Travelscape, LLC:n tai Travel Partner Exchange, S.L.:n (TPX), tekemään hotellivarauksia puolestaan, mukaan lukien sopimaan maksujärjestelyistä hotellipalveluiden tarjoajien kanssa.

 

Korttimaksujen lisäksi sinulle voidaan tarjota muiden osapuolten kuin Hotels.comin tarjoamia maksutapoja, kuten erämaksu ("Kolmansien osapuolten maksutavat"). Jos valitset kolmannen osapuolen maksutavan, voit tehdä sen noudattaen kolmannen osapuolen ehtoja, jotka sinun tulee lukea ja hyväksyä valittuasi kyseisen maksuvaihtoehdon ja tämä muodostaa sopimuksen sinun ja kolmannen osapuolen välillä. Asiakaspalvelumme edustajat eivät voi antaa sinulle neuvoja Kolmansien osapuolten maksuvaihtoehdoista. Kolmansien osapuolten maksuvaihtoehtoihin liittyvät kysymykset on esitettävä suoraan kolmannelle osapuolelle.


 
HINNAT
 
Matkapalvelujen hinnat ovat ne, jotka verkkosivuilla on ilmoitettu, lukuun ottamatta tapauksia, joissa hinnoissa on selvä virhe. Hinnat saattavat muuttua milloin tahansa, mutta muutokset eivät vaikuta jo tehtyihin varauksiin.  Teemme parhaamme sen eteen, että Hotels.comin sivuilla listatut matkapalvelut olisivat oikein hinnoiteltuja, mutta joskus listauksissa on virheitä. HOTELS.COM PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN KORJATA HINTAVIRHEET VERKKOSIVUSTOILLAAN JA/TAI KORJATA VIRHEELLISELLÄ HINNALLA TEHDYT VARAUKSET. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA, JOS SE VAIN ON MAHDOLLISTA, ME TARJOAMME SINULLE MAHDOLLISUUDEN PITÄÄ VARAUKSESI OIKEALLA HINNALLA TAI PERUUTAMME SEN ILMAN RANGAISTUSMAKSUA. Hotels.comilla ei ole velvollisuutta tarjota matkapalveluja sinulle väärään (halvempaan) hintaan, senkään jälkeen kun sinulle on lähetetty varausvahvistus.

KUINKA NÄYTÄMME TUOTTEET JA PALVELUT HOTELS.COMISSA

Matkailijoilla on Hotels.comissa käytössään useita vaihtoehtoja, joiden avulla he voivat löytää itselleen täydellisen hotellin.  Lajitteluasetukset antavat matkailijoille mahdollisuuden järjestellä hakutulokset mieltymyksiensä mukaan hinnan, tarkistettujen asiakasarvostelujen tai muiden kriteerien perusteella.  Suodatinasetukset antavat matkailijoille myös mahdollisuuden ottaa huomioon tai jättää huomiotta useita eri tekijöitä matkustustarpeidensa mukaisesti.  Jos yhtään vaihtoehtoa ei ole valittu, Hotels.com näyttää hakutuloksissa valikoiman sopivia majoitusliikkeitä käyttäen alla lueteltuja kriteerejä.
Oletusarvoisena lajitteluperusteena käytettävä "Suosikkimme" näyttää tulokset hakukriteereihisi perustuvassa järjestyksessä, sillä haluamme varmistaa, että löydät nopeasti ja helposti sinulle sopivan tarjouksen.  Mittaamme tulosten merkityksellisyyttä ottamalla huomioon erilaiset tekijät, joita ovat muun muassa majoitusliikkeen sijainti, majoitusliikkeen arvostelupisteet, majoitusliikkeen suosituimmuus (joka perustuu sivustoillamme kyseiseen majoitusliikkeeseen tehtyjen varausten määrään), majoitusliikkeen tarjoaman sisällön laatu sekä majoitusliikkeen kilpailukyky hintojen ja saatavuuden suhteen. Kaikki nämä tekijät esitetään suhteessa muihin majoitusliikkeisiin, jotka vastaavat valitsemiasi hakukriteerejä. Majoitusliikkeen sivustojemme kautta tehdyistä varauksista meille maksama kompensaatio on myös yksi tekijä muiden, samankaltaisia tarjouksia esittävien majoitusliikkeiden suhteellisessa sijoituksessa, joka perustuu yllä lueteltuihin tekijöihin. Ei-oletusarvoisten lajitteluperusteiden (esim. hinta tai tähtiluokitus) kohdalla samankaltaisia tuloksia antavat majoitusliikkeet järjestellään yllä lueteltujen tekijöiden mukaisesti.

Tämän lisäksi Hotels.com kehittää palveluaan jatkuvasti tarjotakseen matkailijoille parhaan mahdollisen kokemuksen.  Saatamme siis kokeilla silloin tällöin erilaisia algoritmeja oletusarvoisille hakutulossijoituksille.
 
MUUTOKSET TAI PERUUTUKSET
 
Voit muuttaa tai peruuttaa majoitusvarauksesi joko verkossa, kun olet kirjautuneena Hotels.com-tilillesi, lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme verkossa osoitteessa https://ssl-fi.hotels.com/customer_care/email_us.html, tai soittamalla meille numeroon 09 7251 9905.
 
Voit muuttaa asiakkaan nimeä, vuodetyyppiä, tupakointitoiveita, erityispyyntöjä, esteettömyysvaihtoehtoja, huonetyyppiä, vieraiden määrää ja matkapäiviä veloituksetta Hotels.comin sivuilla. Hotelleilla voi olla omat muutoksista ja/tai peruutuksista perittävät maksunsa. Maksut vaihtelevat varauksen mukaan, joten tutustu omaan varausvahvistusviestiisi lisätietoja saadaksesi.
 
Suostut maksamaan toimittajien perimät mahdolliset muutos- tai peruutusmaksut. Harvinaisissa tapauksissa jotkut hotellit eivät salli muutoksia tai peruutuksia varauksen tekemisen jälkeen hotellin omien sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. Sitoudut noudattamaan hotellin omia ehtoja ja rajoituksia.
 
Sinulla ei ole automaattista oikeutta peruutukseen ellei kyseinen hotelli omien sääntöjensä ja rajoituksiensa puitteissa tarjoa tätä oikeutta. Näet hotellin säännöt ennen varauksen tekemistä. Siinä tapauksessa, että hotelli ei kykene toteuttamaan varaustasi, Hotels.com ei ole vastuussa mistään kustannuksista, jotka johtuvat hotellin vaihtamisesta.
 Jos et saavu paikalle varauksesi ensimmäiseksi yöksi, mutta aiot kirjautua hotelliin varauksesi myöhemmiksi öiksi, sinun täytyy vahvistaa varaus Hotels.comissa viimeistään varauksesi alkuperäisenä kirjautumispäivänä. Muussa tapauksessa koko varauksesi saatetaan peruuttaa. Jos et vahvista varausmuutoksia Hotels.comissa, koko varauksesi saatetaan peruuttaa. Tässä tapauksessa olet oikeutettu hyvitykseen vain kunkin hotellin omien sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti. Nämä säännöt ja rajoitukset on ilmoitettu varaamisen yhteydessä.

Näitä ehtoja ei saa muuttaa kukaan sivullinen, mukaan lukien Hotels.comin työntekijät.

Euroopan komission verkkopohjainen riidanratkaisualusta löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/odr
 
HOTELS.COM REWARDS™ -OHJELMAN EHDOT
 
Hotels.com Rewards on Hotels.comin® kanta-asiakasohjelma ("ohjelma"). Keräät jokaisesta Hotels.com Rewards -ohjelmaan osallistuvasta majoitusliikkeestä varaamastasi ja yöpymästäsi yöstä yhden leiman (”leima”). Kun olet kerännyt kauttamme 10 leimaa, saat yhden palkintoyön ("palkintoyö"). Palkintoyö ei sisällä veroja eikä maksuja, jotka sinun on maksettava lunastaessasi palkintoyötäsi. Sinun on myös maksettava lunastusmaksu (”lunastusmaksu”) lunastaessasi palkintoyötäsi verkko- tai mobiilisivustollamme. Sinulta ei veloiteta lunastusmaksua silloin, kun lunastat palkintoyösi mobiilisovelluksessamme.

Kaikki varaukset on tehtävä verkossa tai meidän sovelluksessammeb. Voit kerätä leimoja tai lunastaa palkintoöitä vain ohjelmaan osallistuvissa hotelleissa.

Ohjelma on tarkoitettu vain vähintään 18-vuotiaille henkilöille, jotka ovat rekisteröityneet Hotels.comin sivuilla kelvollisella sähköpostiosoitteella ja jotka ovat ilmoittautuneet mukaan ohjelmaan. Yritykset, yhdistykset ja muut ryhmät eivät saa liittyä ohjelmaan. Expedia Inc:n työntekijöiden B.E.S.T.-ohjelman kautta tekemät varaukset tai varaukset, joihin on käytetty työntekijäalennusta, eivät oikeuta leimojen keräämiseen. Expedia Inc:n työntekijän ilman työntekijäalennusta tekemät varaukset oikeuttavat leimojen keräämiseen ja palkintoöiden saamiseen.

LEIMOJEN KERÄÄMINEN

Keräät yhden leiman jokaisesta Hotels.com Rewards -ohjelmaan osallistuvassa hotellissa yöpymästäsi yöstä. Kerättyäsi 10 leimaa saat yhden palkintoyön. Leimojen kerääminen verkossa tai mobiilisovelluksessa varausta tehtäessä edellyttää, että olet varausta tehdessäsi kirjautunut Hotels.com-tilillesi, jotta voimme yöpymisesi jälkeen lisätä leimat tilillesi. Leimojen kerääminen puhelinvarausta tehtäessä edellyttää, että ilmoitat Hotels.com Rewards -rekisteröinnissä käyttämäsi sähköpostiosoitteen asiakaspalvelijalle varausta tehdessäsi. Vain Hotels.com Rewards -jäsenet voivat kerätä leimoja. Muut samassa varauksessa olevat henkilöt eivät voit kerätä leimoja, etkä voi kerätä leimoja varauksista, jotka teit ennen ohjelmaan liittymistä.

Keräämäsi leimat lisätään tilillesi 72 tunnin kuluessa yöpymisestäsi Hotels.com Rewards -majoitusliikkeessä. Jos keräämäsi leimat lisätään tilillesi, mutta huomaamme myöhemmin, että hotellimajoitus ei toteutunut joko osittain tai kokonaan (”kelpaamaton leima”), pidätämme oikeuden poistaa nämä kelpaamattomat leimat tililtäsi. Näin voi käydä esimerkiksi siinä tapauksessa, että peruutat varauksesi tai et kirjaudu sisään. Näitä kelpaamattomia leimoja ei lasketa 10 leimaan, jotka tarvitset saadaksesi palkintoyön.

Voit tarkistaa tililtäsi kuinka monta leimaa olet jo kerännyt. Kirjaudu vain tilillesi Hotels.com-sivustolla, käytä mobiilisovellustamme tai soita asiakaspalveluumme. Vastaat itse tilisi tietojen paikkansapitävyydestä. Jos epäilet, että tililläsi ei ole oikeaa määrää leimoja, voit pyytää meitä tarkistamaan asian. Epäkelvoiksi näiden ehtojen mukaisesti määritetyt varaukset poistetaan tililtäsi.
Yllä mainittujen tapausten lisäksi et voi kerätä leimoja seuraavista varauksista:
1.    Hotels.comin kumppanisivustoilla tehdyt varaukset.
2.    Ennen ohjelmaan liittymistä tehdyt varaukset.
3.    Pakettivaraukset (hotelli + lento).
4.    Varaukset, joissa on käytetty kuponkeja, alennuskuponkeja tai alennuskoodeja – tarkista ehdot tapauskohtaisesti.
5.    Ryhmämatkapalvelun kautta tehdyt varaukset.
6.    Varaukset, jotka ovat ilmaisia.
 
PALKINTOÖIDEN LUNASTAMINEN

Kun olet kerännyt kymmenen leimaa, olet oikeutettu yhteen palkintoyöhön Hotels.com Rewards -ohjelmaan kuuluvassa majoitusyrityksessä. Jos keräämäsi leima on varattu Hotels.comin salaisella hinnalla (määritelty jäljempänä), tätä hintaa käytetään laskelmassa normaalin hinnan sijaan. Voit lunastaa palkintoyön tekemällä varauksen joko verkossa tai mobiilisovelluksessamme.

Palkintoyön maksimiarvo perustuu varaamiesi kymmenen leiman hintoihin, kunhan nämä leimat eivät ole vanhentuneet. Palkintoyön arvo on sen ansaitsemiseen johtaneiden kymmenen kerätyn leiman keskihinta ilman veroja ja maksuja. Olet itse vastuussa verojen, maksujen, aterioiden ja kaikkien muiden varaukseen tai yöpymiseen liittyvien kustannusten maksamisesta. Sinun on myös maksettava lunastusmaksu lunastaessasi palkintoyösi verkko- tai mobiilisivustollamme. Sinulta ei veloiteta lunastusmaksua silloin, kun lunastat palkintoyösi mobiilisovelluksessamme.

Jos teit varaukset eri valuutoissa, kunkin leiman arvo lasketaan sen valuutta-alueen mukaan, missä liityit ohjelmaan.

Palkintoöihin sovelletaan kaikkia soveltuvia varausehtoja. Et voi kerätä leimoja lunastaessasi palkintoyön. Kerätyillä leimoilla ei ole rahallista arvoa eikä palkintoyötä voi vaihtaa rahaksi.
Mikäli palkintoyön arvo on pienempi kuin sille määritetty enimmäisarvo, erotusta ei hyvitetä käteisenä tai millään muulla tavalla. Jos palkintoyön varauksen arvo on suurempi kuin palkintoyölle määritetty enimmäisarvo, sinun on maksettava erotus.

Jos olet ansainnut useampia palkintoöitä, voit valita, minkä palkintoyön haluat käyttää varaukseen. Jos käytät useampia palkintoöitä samaan varaukseen, sinulta veloitetaan lunastusmaksu jokaisesta lunastamastasi palkintoyöstä. Et voi yhdistää palkintoyötäsi mihinkään muuhun tarjoukseen, alennuskuponkiin tai -koodiin, ellei näiden ehdoissa toisin mainita. Tämä tarkoittaa sitä, että kun lunastat palkintoyön, et voi yleensä saada lisäalennusta varauksestasi.

Mikäli lunastat palkintoyön varauksessa, jonka kesto on yhtä yötä pidempi, palkintoyön arvo vähennetään automaattisesti varauksen kalleimmasta yöstä.

Palkintoöihin sovelletaan kaikkia majoitusliikkeen asettamia huoneiden peruutuskäytäntöjä. Jos peruutat palkintoyövarauksen, joka normaalisti ostettaessa ja peruutettaessa olisi kokonaan hyvitettävä, palautamme palkintoyön tilillesi, minkä lisäksi palautamme sinulle mahdollisen lunastusmaksun. Jos peruutat palkintoyövarauksen, joka normaalisti ostettaessa ja peruutettaessa oikeuttaisi 1–99 % hyvitykseen, palkintoyötä ei palauteta takaisin tilillesi, kun taas mahdollinen lunastusmaksu voidaan palauttaa sinulle majoitusliikkeen muutos-/peruutuskäytäntöjen mukaisesti. Jos peruutat palkintoyövarauksen, joka normaalisti ostettaessa ja peruutettaessa olisi ei-hyvitettävä, palkintoyötä ei palauteta tilillesi eikä mahdollista lunastumaksua palauteta.

Jos haluat muuttaa palkintoyön sisältävää varausta, varaus on peruutettava ja tehtävä uudelleen kun palkintoyö on palautettu tilillesi.

MUUTOKSET JA PÄÄTTYMINEN

Leimasi eivät vanhene edellyttäen, että pidät tilisi aktiivisena vähintään 12 kuukauden välein. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee kerätä leimoja tai lunastaa palkintoyö tänä aikana, ja kun teet niin, vanhenemispäivämäärä siirtyy 12 kuukaudella eteenpäin. Mikäli et kerää leimoja tai lunasta palkintoöitä 12 kuukauden aikana, leimasi vanhenevat ja tilisi voidaan poistaa käytöstä. Vanhentuneita leimoja ei voida palauttaa. Voit tarkistaa leimojesi vanhenemistilanteen kirjautumalla sisään tilillesi.
Hotels.com voi muuttaa ohjelmaan liittyvä käyttöehtoja, kuten leimojen keräämiseen liittyviä sääntöjä, ohjelman tasoja, tasojen ansaitsemissääntöjä ja tasoon liittyviä etuja sekä palkintoyön lunastamiseen liittyviä sääntöjä, Hotels.com Rewards -ohjelmaan osallistuvien hotellien listaa sekä palkintoyön enimmäisarvon määräytymissääntöjä, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse tai Hotels.comin internet-sivustolla, joten muista kirjautua tilillesi ajoittain.

Ohjelma on voimassa toistaiseksi ja jatkuu siihen asti, kunnes Hotels.com päättää lopettaa sen, mikä voi tapahtua milloin tahansa. Ohjelman lopettamisen jälkeen sinulla on lopettamispäivästä lukien 30 päivää aikaa käyttää mahdolliset tililläsi olevat käyttämättömät palkintoyöt. Kyseisen ajan umpeuduttua menetät kaikki palkintoyöt ilman hyvitystä.
Leimojen kerääminen ja Hotels.com Rewards -ohjelman käytön jatkaminen on osoitus sen käyttöehtojen muutosten hyväksymisestä. Vastaat itse kaikkien käyttöehtoihin tehtyjen muutosten seuraamisesta. Käyttöehtojen voimassa oleva versio on saatavana sivustolta.

HOTELS.COM REWARDS -OHJELMAN YLEISET EHDOT

Hotels.com pidättää oikeuden estää ohjelmaan osallistuminen henkilöiltä, jotka toimivat vilpillisesti tai käyttävät ohjelmaa näiden käyttöehtojen tai valtiollisten lakien, säädösten ja määräysten vastaisesti. Ohjelmaan osallistumisen estäminen voi johtaa kerättyjen leimojen ja etujen menettämiseen. Tämän lisäksi Hotels.comilla on oikeus ryhtyä oman harkintansa mukaan tarvittaessa asianmukaisiin hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin, kuten rikossyytteen nostamiseen.

Hotels.com Rewards -ohjelmaan rekisteröityneille voidaan lähettää sähköpostitse heidän tiliinsä tai tapahtumiinsa liittyviä tietoja. Hotels.com voi poistaa kerätyt leimat milloin tahansa. Kerättyjä leimoja ei voi myydä, siirtää tai liittää muiden jäsenten leimoihin. Leimoja ja palkintoöitä ei myös voi siirtää kuolemantapauksissa, perheosittelujen seurauksena tai muulla oikeudellisella menettelyllä. Hyväksyt, että kaikki riitatapaukset, vaateet ja muut samanlaiset toimintaan johtavat syyt ratkaistaan yksitellen vain kyseiseen tilanteeseen soveltuvassa Suomen tuomioistuimessa.
Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista tai oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi, näitä hallinnoidaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti.

Ohjelmaan osallistuminen on kielletty alueilla, joilla lainsäädäntö kieltää sen. Tietystä ehdosta ei luovuta, vaikka emme voi panna sitä täytäntöön. Kaikki Hotels.comin tekemät päätökset kaikissa Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä ja riitatapauksista ovat sitovia.

Hotels.com Rewards Gold- ja Silver-erityisedut

Hotels.com Rewards -ohjelman Silver- ja Gold-jäsenet ovat oikeutettuja tiettyihin mukavuuksiin joissakin majoitusliikkeissä. Mukavuuksien hyödyntämisoikeus perustuu jäsenen Hotels.com Rewards -tasoon varaushetkellä, ja hyödynnettävät mukavuudet mainitaan varauksen yhteydessä näytettävissä majoitusliikkeen tiedoissa. Mukavuudet voivat vaihdella majoitusliikkeittäin, huonetyypeittäin tai saatavuuden ja matkustuspäivien mukaisesti, ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa. Majoitukselle saatetaan asettaa myös tietty vähimmäispituus.

 

VIP Access -majoitusliikkeet

Hotels.com Rewards -ohjelman Silver- ja Gold-jäsenet ovat oikeutettuja joihinkin erityismukavuuksiin VIP Access -majoitusliikkeissä. Mukavuuksien hyödyntämisoikeus perustuu jäsenen Hotels.com Rewards -tasoon varaushetkellä, ja hyödynnettävät mukavuudet mainitaan varauksen yhteydessä näytettävissä majoitusliikkeen tiedoissa. Mukavuudet voivat vaihdella majoitusliikkeittäin ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa.

Etuja tarjoavat VIP Access -majoitusliikeverkostoon kuuluvat majoitusliikkeet voivat vaihtua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Mukavuudet on tarkoitettu tilin päähaltijalle, ja niitä tarjotaan muille matkustajille vain Silver- tai Gold-jäsenen tilin kautta varatuilla matkoilla majoitusliikkeen oman harkinnan ja saatavuuden mukaan. Silver- ja Gold-jäsenille taataan ilmainen Wi-Fi VIP Access -majoitusliikkeissä. Ilmainen Wi-Fi tarkoittaa tavallista Wi-Fi-yhteyttä. Tasokkaampi Wi-Fi-yhteys voi olla saatavilla lisämaksusta. Tämä etu voi muuttua milloin tahansa.

Gold-jäsenillä saattaa saatavuudesta riippuen olla sisäänkirjautumisen yhteydessä oikeus huoneluokan korotukseen ohjelmaan osallistuvissa VIP Access -majoitusliikkeissä. Huoneluokan korotusoikeus perustuu jäsenen Hotels.com Rewards -tasoon varaushetkellä. Huoneluokan korotukset VIP Access -majoitusliikkeissä on tarkoitettu tilin päähaltijalle, ja niitä tarjotaan vain Gold-jäsenen tilin kautta varatuille lisähuoneille majoitusliikkeen oman harkinnan ja saatavuuden mukaan. Huoneluokan korotus voi sisältää maksuttoman korotuksen arvokkaampaan tai laadukkaampaan huoneeseen. Huoneluokan korotuksen sijaan matkustaja voi saada oikeuden valita kerroksen tai tietyn paikan kerroksessa – esimerkiksi etäällä hisseistä tai jääpalakoneesta. Huoneluokan korotusta ei voi varata.

Gold-jäsenillä saattaa saatavuudesta riippuen olla oikeus aikaiseen sisäänkirjautumiseen ja myöhäiseen uloskirjautumiseen ohjelmaan osallistuvissa VIP Access -majoitusliikkeissä. Oikeus aikaiseen sisäänkirjautumiseen ja myöhäiseen uloskirjautumiseen määräytyy jäsenen Hotels.com Rewards -tason perusteella varausta tehtäessä. Aikainen sisäänkirjautuminen ja myöhäinen uloskirjautuminen on tarkoitettu tilin päähaltijalle, ja niitä tarjotaan muille matkustajille vain Gold-jäsenen tilin kautta varatuilla matkoilla majoitusliikkeen oman harkinnan ja saatavuuden mukaan.


SALAISET HINNAT

Hotels.comin salaiset hinnat ovat seuraavien asiakkaiden saatavilla:
• Hotels.com Rewards -jäsenet;
• Asiakkaat, jotka ovat avanneet salaiset hinnat verkkosivulla tilaamalla Hotels.comin uutiskirjeen; ja
• Mobiilisovelluksen käyttäjät (määritelty näissä ehdoissa jäljempänä).
Hotels.com Rewards -jäsenet – Jos olet kirjautunut Hotels.comin tilillesi etsiessäsi hotellia, näet automaattisesti salaiset hinnat valittuihin hotelleihin.
Uutiskirjeen tilaajat – Jos etsit hotellia verkkosivuilla etkä ole kirjautunut sisään Hotels.com Rewards -jäsenenä, voit silti avata salaiset hinnat tilaamalla Hotels.comin uutiskirjeen. Napsauta "Avaa nyt", haluamasi salaisella hinnalla varattavissa olevan hotellin kohdalla ja kirjoita sähköpostiosoitteesi tehdäksesi niin. Hakutuloksissa näytetään salaiset hinnat valittuihin hotelleihin. Jos olet jo aiemmin tilannut uutiskirjeemme, sivusto saattaa muistaa sinut selaimesi asetuksista ja liittymisestäsi kuluneesta ajasta riippuen. Tässä tapauksessa salaiset hinnat näytetään automaattisesti. Antamalla sähköpostiosoitteesi hyväksyt, että saat upeita tarjouksia ja tietoja alennusmyynneistä sähköpostitse, mutta voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa napsauttamalla uutiskirjeessä olevaa Peruuta tilaus -linkkiä. Jos lopetat uutiskirjeen tilauksen, et enää voi hyödyntää salaisia hintoja tätä menetelmää käyttämällä, ellet tilaa uutiskirjettä uudelleen.
Mobiilisovelluksen käyttäjät – Kun käytät mobiilisovellusta, näet automaattisesti salaiset hinnat valittuihin hotelleihin. Mobiilisovelluksen käyttäjä ei näe salaisia hintoja, kun hän käyttää sivustoa muiden alustojen kautta, ellei hän ole kirjautunut sisään Hotels.com Rewards -jäsenenä tai tilannut Hotels.comin uutiskirjeitä.

Salaisten hintojen yleiset ehdot

Salaiset hinnat ovat saatavilla valittuihin hotelleihin ja ne ovat voimassa vain tiettyinä päivinä. Salaiset hinnat näytetään ainoastaan silloin, kun ne vastaavat hotellihakuasi.
Jos salainen hinta näytetään ylivedetyn hinnan vieressä (esim. "150 € 100 €"), ylivedetty hinta vastaa hotellin normaalia hintaa Hotels.comin sivustolla ilman alennusta.
Näiden ehtojen Hinnat-osiota sovelletaan myös salaisiin hintoihin. Salaiset hinnat saattavat muuttua milloin tahansa, mutta muutokset eivät vaikuta jo tehtyihin varauksiin.
 
HINTATAKUUN EHDOT
 
Hintatakuu – Jos löydät Hotels.comin sivuilta tai toiselta sivustolta edullisemman hinnan vierailuasi edeltävänä päivänä kello 23.59 mennessä paikallista aikaa, Hotels.com hyvittää erotuksen sinulle. Tämä takuu ei koske pakettivarauksia, ja muita alla olevia ehtoja sovelletaan.
 
Vaatimuksen jättäminen –
• Ei-hyvitettävät varaukset: Hotels.com maksaa hyvityksen antamalla asiakkaalle hintaeron arvoa vastaavan kupongin. Kuponkia voi käyttää tulevan varauksen tekemiseen Hotels.com-sivustolla. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähetä pyyntösi verkosta saatavalla hintatakuulomakkeella vierailuasi edeltävänä päivänä kello 23.59 mennessä paikallista aikaa. Edullisemman hinnan on oltava varattavissa, kun otat meihin yhteyttä, asiakaspalveluedustajiemme määritelmän mukaisesti.

• Hyvitettävät varaukset:

a)    Jos edullisempi hinta löytyy Hotels.comista: Voit joko soittaa asiakaspalveluumme vierailuasi edeltävänä päivänä kello 23.59 mennessä paikallista aikaa tai peruuttaa tekemäsi varauksen verkossa Hotels.com-tilisi Omat varaukset -kohdassa ja tehdä uuden varauksen verkossa edullisempaan hintaan. Jos soitat meille, edullisemman hinnan on oltava varattavissa, kun otat meihin yhteyttä, asiakaspalveluedustajiemme määritelmän mukaisesti. Pyynnöstäsi asiakaspalvelija varaa huoneen uudelleen löytyneellä edullisemmalla hinnalla käyttäen puhelimitse antamiasi maksutietoja. Asiakaspalvelijamme peruuttaa alkuperäisen varauksesi, ja sinulle maksetaan hyvitys alkuperäisestä hinnasta. Hotels.com käsittelee hyvitykset välittömästi, mutta pankilta voi mennä enintään 30 päivää hyvityksen käsittelemiseen.

b)    Jos edullisempi hinta löytyy kilpailijan sivustolta: Hotels.com hyvittää hintaeron. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähetä pyyntösi verkosta saatavalla hintatakuulomakkeella vierailuasi edeltävänä päivänä kello 23.59 mennessä paikallista aikaa. Edullisemman hinnan on oltava varattavissa, kun otat meihin yhteyttä, asiakaspalveluedustajiemme määritelmän mukaisesti. Hotels.com käsittelee hyvitykset pyyntösi vahvistamisen jälkeen, mutta pankilta voi mennä enintään 30 päivää hyvityksen käsittelemiseen.

Vertailtavien matkasuunnitelmien täytyy olla yhtäpitäviä – Hintatakuun soveltaminen edellyttää matkasuunnitelmien tarkkaa vastaavuutta eli tarkkaa vastaavuutta Hotels.comin kautta tehtyyn majoitusliikkeen, huonetyypin, sovellettavan peruutuskäytännön ja matkustuspäivämäärien varaukseen. Vertailun osapuoleksi kelpaa vain toisen sivuston kautta ostettu erillisvaraus samaan majoitusliikkeeseen, eli ei esimerkiksi hotellivaraus, joka on osa pakettimatkaa. Takuu koskee varatun matkan hintaa siinä muodossa kuin se näkyy varausvahvistuksessasi, mukaan lukien kaikki verot ja maksut, jotka veloitamme sinulta varauksen yhteydessä. Takuu ei koske kolmansien osapuolien sinulta veloittamia veroja ja maksuja, esimerkiksi veroja ja maksuja, jotka hotelli saattaa veloittaa sinulta hotellissa asuessasi. Takuuta ei voi soveltaa sellaisilla sivustoilla tehtyihin varauksiin, joissa majoitusliikkeen tai muun varauksen tiedot saadaan vasta oston jälkeen. Sinun täytyy täyttää kaikki alemman hinnan edellytykset (jos sellaisia on), mukaan lukien rajoituksitta asuinpaikkaan, alueeseen ja ikään liittyvät vaatimukset.

Vertailutietojen täytyy olla suuren yleisön käytettävissä – Hintatakuu koskee vain hintoja, joita on mainostettu ja jotka ovat suuren yleisön saatavilla. Takuu koskee myös salaisia hintoja. Hintatakuu ei koske kilpailijoiden hintoja, jotka ovat tarjolla vain heidän kanta-asiakasohjelmiensa jäsenille, yritysalennuksia tai -hintoja, ryhmä-, charter-, hyvitysohjelma-, kannustin-, kokous-, tapaamis-, consolidator- tai interline-hintoja, huutokaupasta tai vastaavalla menettelyllä hankittuja hintoja tai hintoja, jotka ovat saatavissa vain kupongilla tai muun sellaisen kampanjan kautta, joka ei ole suuren yleisön käytettävissä. Pienempi hinta ei saa olla peräisin sivustolta, jossa hinnan hyödyntäminen edellyttää puhelinsoittoa, tai vastaanotetusta sähköpostiviestistä.

Vaatimuksen vahvistaminen – Kaikkien pyyntöjen hyväksyntä edellyttää Hotels.comin vahvistusta. Hotels.com ei hyväksy alempaa hintaa esittäviä näyttökuvia tai muita alempaa hintaa koskevia epävirallisia todisteita, joita Hotels.com ei pysty itsenäisesti vahvistamaan. Hotels.com ei myöskään vahvista pyyntöjä, jotka Hotels.com uskoo oman harkintansa mukaan olevan painovirheitä tai muita virheitä tai laadittu vilpillisesti tai petostarkoituksessa.

Vahvistettujen pyyntöjen hyvittäminen (vain hyvitettävät varaukset) – Jos Hotels.com vahvistaa pyynnön, asiakas saa hyvityksen luottokortille, jolla varaus on tehty. Jos olet maksanut hotellin varauksen yhteydessä, Hotels.com lähettää hyvityksen, kun vaatimus on vahvistettu. Jos olet päättänyt maksaa Hotels.com-varauksen myöhemmin hotellilla ja olet löytänyt edullisemman hinnan toiselta sivustolta, maksat hotelliin saapuessasi alkuperäisen hinnan, ja Hotels.com lähettää hyvityksesi vierailusi päätyttyä. Huomaa, että hyvitys voi näkyä erittelyssä, kun 30 päivää on kulunut, tai seuraavalla laskutuskaudella.

Kupongit (vain ei-hyvitettävät varaukset) – Sinulle lähetetään kupongit sähköpostitse heti, kun pyyntösi on tehty ja Hotels.com on vahvistanut sen. Kuponkeihin sovelletaan kuponkien ehtoja ja rajoituksia (ks. edeltä kohta "Alennuskoodien käyttöehdot").

Muutokset – Hotels.com pidättää oikeuden milloin tahansa syystä riippumatta ja oman harkintansa mukaan muokata tai lopettaa hintatakuun tai rajoittaa sen saatavuutta kenelle tahansa henkilölle ilman ennakkoilmoitusta ja ilman korvausvastuuta sinulle. Ehdot, jotka ovat voimassa, kun esität vaatimuksen, määrittävät kelpoisuutesi takuun mahdollisena hyödyntäjänä. Jos Hotels.com jättää panematta täytäntöön näihin sopimusehtoihin sisältyvän ehdon, se ei merkitse luopumista kyseisestä ehdosta.

 
MATKAKOHTEET
 
Vaikka useimmat matkat, ulkomaankohteet mukaan lukien, sujuvat ilman ongelmia, jotkin kohteet saattavat olla muita riskialttiimpia. Hotels.com kehottaa matkustajia tarkastamaan Suomen ulkoministeriön julkaisemat matkustuskiellot, varoitukset, kuulutukset ja neuvot. http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=1&culture=fi-FI

TARJOAMALLA MYYTÄVÄKSI MATKOJA TIETTYIHIN ULKOMAANKOHTEISIIN HOTELS.COM EI ESITÄ TAI TAKAA, ETTÄ MATKUSTAMINEN KYSEISEEN KOHTEESEEN ON SUOSITELTAVAA TAI RISKITÖNTÄ, EIKÄ OLE VASTUUSSA SELLAISIIN MATKAKOHTEISIIN MATKUSTAMISESTA JOHTUVISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ.
 
HOTELS.COM-MATKAPUHELINSOVELLUKSEN LISÄKÄYTTÖEHDOT
 
1.1. Tässä jaksossa määritetään lisäkäyttöehdot (”Sovelluksen käyttöehdot”), jotka koskevat sovelluksemme "Hotels.com Mobile" (”Sovellus”) käyttöä matkapuhelimella, älypuhelimella tai muulla kannettavalla laitteella. Kun valitset Sovelluksen käytön aikana Hyväksy-painikkeen, hyväksyt noudattavasi
i. Käyttöehtoja
ii. näitä Sovelluksen käyttöehtoja
iii. 
yksityisyydensuojakäytäntöämme,
joita kutsutaan yhteisesti ”Käytännöiksemme”. Jos et sitoudu noudattamaan Käytäntöjämme, et saa käyttää Sovellusta ja sinun on valittava Hylkää-painike ja poistettava sovellus laitteestasi.

1.2 Mikäli sitoudut noudattamaan Käytäntöjämme, myönnämme sinulle yksinoikeudettoman käyttöoikeuden, jota ei voi siirtää ja joka oikeuttaa lataamaan ja asentamaan Sovelluksen sekä käyttämään sitä ja sen kautta käytettävissä olevaa sisältöä ja tietoja (”Sisältö", kuten tiedot matkapalvelujen rajoituksista, hinnoista ja saatavuudesta) Käytäntöjemme ehtojen mukaisesti.
 
1.3 Kaikki edellä määritetyt käyttöehdot, jotka käsittelevät
1.3.1 verkkosivustomme käyttöä
1.3.2 kaikkea verkkosivustomme kautta käytettävissäsi olevaa sisältöä, palveluja, ominaisuuksia, ohjelmistoja, kuponkeja ja palkinto-ohjelmia
1.3.3 välistämme oikeudellista suhdetta (kuten muun muassa vastuitamme sinua kohtaan)
1.3.4 käytettävissämme olevia oikeuksia,
ovat voimassa samanarvoisina ja täysimääräisesti ja Hotels.com tarjoaa Sovelluksen ja Sisällön käyttöösi niiden perusteella. Kaikki edellä määritettyjen käyttöehtojen viittaukset "verkkosivustoon" tulee tulkita myös Sovellusta ja/tai Sisältöä koskeviksi ja ne koskevat myös Sovelluksen ja/tai Sisällön käyttöäsi tilannekohtaisesti. Myös kaikki viittaukset "sopimukseen" ja "käyttöehtoihin" tulee tulkita käsittämään myös nämä Sovelluksen käyttöehdot tilannekohtaisesti.

1.4 Tämä Sovellus tarjotaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi

1.5 Tämän Sovelluksen ja Sisällön käytön ehtona on, että et käytä Sovellusta ja Sisältöä mihinkään laittomaan tai Käytäntöjemme kieltämään tarkoitukseen.

1.6 Laitteessasi on oltava Internet-yhteys, jotta Sovellus toimisi oikein. Vastaat itse kaikkien niiden järjestelyjen toteuttamisesta, joita Internet-yhteyden saaminen laitteeseen edellyttää, sekä kaikista maksuista (kuten verkkovierailumaksuista), jotka palveluntarjoajasi mahdollisesti veloittaa Sovelluksen lähettämien ja vastaanottamien tietojen tiedonsiirrosta. Sovellus siirtää automaattisesti pieniä määriä tietoja sen normaalin käytön yhteydessä. Lisätietoja on jäljempänä jaksossa 3 ("Omat tietosi ja tietoja Sovelluksen käytöstäsi").

1.7 Sitoudut noudattamaan seuraavia rajoituksia, ellei näissä käyttöehdoissa tai paikallisessa lainsäädännössä mahdollisesti toisin määrätä:
1.7.1 Et saa kopioida Sovellusta tai Sisältöä muutoin kuin on tavanmukaista Sovelluksen normaalin käytön yhteydessä.
1.7.2 Et saa vuokrata, leasing-vuokrata, edelleenlisensoida, lainata, yhdistää, kääntää, muokata tai muuttaa Sovellusta tai Sisältöä.
1.7.3 Et saa muokata tai muuttaa Sovellusta tai Sisältöä tai niiden osia, sallia Sovelluksen tai sisällön tai niiden osien yhdistämistä tai sisällyttämistä muihin ohjelmiin.
1.7.4 Et saa ohjelmallisesti purkaa tai kääntää Sovellusta tai Sisältöä tai niiden osia, selvittää niiden rakennetta, luoda niistä johdannaistöitä tai yrittää tällaisia toimia. Tämä rajoitus on voimassa, mikäli lainsäädäntö sen sallii.
1.7.5 Et saa tarjota Sovellusta tai Sisältöä (mukaan lukien muuan muassa ohjelmaluetteloita ja -objekteja, lähdeohjelmaluetteloita, objektikoodia ja lähdekoodia) kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille missään muodossa.
 
OIKEUKSIEN PIDÄTTÄMINEN
 
2.1 Kaikki Sovelluksen ja Sisällön immateriaalioikeudet omistavat joko Hotels.com tai sen toimittajat. Kyseiset oikeudet on suojattu lainsäädännöllä ja sopimuksilla kansainvälisesti. Kaikki oikeudet pidätetään.

2.2 Sinulla ei ole Sovellukseen ja Sisältöön muita oikeuksia kuin Käytäntöjemme mukainen rajoitettu käyttöoikeus.

2.3 Olet tietoinen siitä, että Sovellus ja kaikki siihen liittyvä ohjemateriaali ja/tai tekniset tiedot ovat Yhdysvaltain vientilainsäädännön ja -asetusten alaisia. Lupaat, ettet vie Sovellusta suoraan tai epäsuoraan mihinkään maahan, jossa on USA:n vientirajoituksia.
 
OMAT TIETOSI JA TIETOJA SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄSI
 
3.1 Käsittelemme sinua koskevat tietosi yksityisyydensuojakäytäntömme mukaisesti. Sovelluksen käyttö on osoitus siitä, että hyväksyt tällaisen käsittelyn, joten lue yksityisyydensuojakäytäntömme huolellisesti.

3.2 Kuten 
yksityisyydensuojakäytännössämme kuvataan, Sovellus kerää tietoja siitä,
3.2.1 miten käytät Sovellusta
3.2.2 mitä Sisältöä käytät
3.2.3 mitä teknisiä virheitä tai ongelmia Sovelluksen käytön aikana mahdollisesti ilmenee.
3.2.4 Sovelluksen käyttö on osoitus siitä, että olet tietoinen tällaisesta tietojen automaattisesti keräämisestä, suostumus siihen ja hyväksyt sen.

3.3 Kun käytät Sovelluksen toimintoa, joka etsii hotelleja sijaintisi läheltä, käytämme laitteesi GPS- tai matkapuhelinverkkoperusteisia geopaikannustietoja lähelläsi olevien hotellien etsimiseen. Vaikka nämä tiedot kerätään nimettömästi, ne saattavat paljastaa tarkan tai suuntaa antavan sijaintisi meille. Näitä tietoja käytetään vain hotellien etsimiseen, kuten yksityisyydensuojakäytännössämme on kuvattu. Emme kerää sijaintitietoja, ellet aktivoi Sovelluksessa toimintoa, jolla hotelleja etsitään nykyisen sijainnin lähistöltä. Käyttämällä toimintoa, jolla hotelleja etsitään nykyisen sijainnin lähistöltä, suostut siihen ja hyväksyt sen, että Hotels.com käyttää edellä kuvattuja sijaintitietojasi Sisällön ja sijaintisi kannalta olennaisten palvelujen tarjoamiseen Sovelluksen kautta. Sijaintitietojen jakamisen voi poistaa käytöstä milloin tahansa asetusvalikossa.
 
IRTISANOMINEN
 
4.1 Hotels.comilla on oikeus irtisanoa nämä Sovelluksen käyttöehdot välittömästi kirjallisella ilmoituksella seuraavissa tapauksissa:
4.1.1 Rikot näitä Sovelluksen käyttöehtoja törkeästi tai jatkuvasti.
4.1.2 Hotels.com päättää oman harkintansa mukaan vetää Sovelluksen kokonaan tai osittain pois käytöstä.

4.2 Irtisanomisen seuraukset ovat sen syystä riippumatta seuraavat:
4.2.1 Kaikki näiden Sovelluksen käyttöehtojen mukaiset oikeutesi Sovellukseen ja Sisältöön peruutetaan.
4.2.2 Olet velvollinen lopettamaan kaiken Sovelluksen ja Sisällön käytön.
4.2.3 Olet velvollinen poistamaan Sovelluksen laitteestasi.

4.3 Nämä Sovelluksen käyttöehdot ovat molempia osapuolia sekä niiden oikeuksien myöhempiä haltijoita sitovia. Et saa siirtää, luovuttaa, myydä tai muutoin välittää näitä Sovelluksen käyttöehtoja tai niistä johtuvia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi ilman kirjallista lupaamme. Meillä on oikeus siirtää, luovuttaa, myydä tai muutoin välittää nämä Sovelluksen käyttöehdot tai niistä johtuvat oikeutesi ja velvollisuutesi milloin tahansa näiden Sovelluksen käyttöehtojen voimassaolon aikana.

4.4 Mikäli emme Sovelluksen käyttöehtojen voimassaoloaikana edellytä jonkin näiden Sovelluksen käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksiesi noudattamista tarkasti tai emme käytä näiden Sovelluksen käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai vahingonkorvausoikeuksiamme, se ei ole osoitus siitä, että luopuisimme tällaisista oikeuksistamme tai vahingonkorvausoikeuksistamme tai että et olisi velvollinen noudattamaan velvollisuuksiasi. Oikeuksiemme käyttämättä jättäminen ei merkitse sitä, että jätämme tällaiset oikeutemme käyttämättä vastaisuudessa. Näiden Sovellusten käyttöoikeuksien mukaisista oikeuksista luopuminen on virallista vain, jos se tehdään kirjallisella ilmoituksella, jossa erikseen mainitaan kyseessä olevan oikeuksista luopuminen.
 
 
MUUTOKSET NÄIHIN EHTOIHIN JA EDELLYTYKSIIN
 
Hotels.com pidättää oikeuden muuttaa ehtoja, edellytyksiä ja ilmoituksia, joiden alaisina verkkosivusto tarjotaan käyttöön. Käyttäjä hyväksyy ehdot, edellytykset ja ilmoitukset, jotka ovat voimassa sillä hetkellä, kun hän käyttää verkkosivustoa ja palveluja sekä sitoutuu noudattamaan niitä.
 
YLEISTÄ
 
Tätä sopimusta koskevat Suomen lait. Täten hyväksyt Suomen tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan ja käräjäpaikan kaikissa näiden verkkosivujen käyttöä koskevissa erimielisyyksissä. Näiden verkkosivujen käyttö on luvatonta millä tahansa lainkäyttöalueella, joka ei hyväksy kaikkia näiden ehtojen ja edellytysten kohtia, muun muassa tätä pykälää.
 
Hyväksyt sen, että tämän sopimuksen tai verkkosivujen käytön perusteella sinun ja yhtiön välille ei synny minkäänlaista yhteisyritystä, kumppanuutta, työ- tai edustussuhdetta.
Hotels.com panee tämän sopimuksen täytäntöön voimassaolevien lakien ja lainkäytön mukaisesti. Mikään tämän sopimuksen osa ei vaikuta Hotels.comin oikeuteen noudattaa paikallisten lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka koskevat verkkosivuston käyttöäsi tai Hotels.comille tällaisen käytön yhteydessä antamiasi tai Hotels.comin sen yhteydessä keräämiä tietoja.
 
Jos jokin sopimuksen osa katsotaan mitättömäksi tai toimivallattomaksi sovellettavan lain perusteella, muun muassa yllä mainittu vastuuvapauslauseke ja vastuurajoitukset, mitätön tai toimivallaton määräys katsotaan korvatuksi sellaisella voimassaolevalla, toimivaltaisella määräyksellä, joka lähinnä sopii alkuperäisen määräyksen tarkoitukseen, ja sopimus pysyy edelleen voimassa.
 
Tämä sopimus (ja muut tässä mainitut ehdot ja rajoitukset) muodostaa tätä verkkosivustoa koskevan täyden sopimuksen asiakkaan ja Hotels.comin välillä ja se syrjäyttää kaikki aiemmat tai samanaikaiset asiakkaan ja yhtiön väliset verkkosivustoa koskevat yhteydenotot ja ehdotukset, olipa ne tehty sähköisesti, suullisesti tai kirjallisesti. Tämän sopimuksen ja kaikkien sähköisessä muodossa annettujen ilmoitusten tuloste voidaan esittää lainopillisissa tai hallinnollisissa oikeudenkäynneissä, jotka perustuvat tai liittyvät tähän sopimukseen samassa laajuudessa ja samojen ehtojen mukaan kuin muut liiketoiminta-asiakirjat ja tallenteet, jotka on alun perin tuotettu ja joita on ylläpidetty kirjallisessa muodossa.
 
Tässä mainitut yritysten, tuotteiden, henkilöiden, hahmojen ja/tai tietojen nimet eivät edusta mitään todellista henkilöä, yritystä, tuotetta tai tapahtumaa.
 
Kaikki oikeudet, joita ei ole tässä erikseen mainittu, pidätetään.

Kartoituksessa käytettyjen OpenStreetMap-paikkatietojen tekijänoikeudet kuuluvat OpenStreetMapin tekijöille ja ne ovat saatavilla Open Database License (ODbL) -lisenssin alaisina.
 
HOTELS.COMIN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ
 
Hotels.com-verkkosivuston tarkoituksena on yksinomaan auttaa asiakkaista määrittämään matkustamiseen liittyvien hyödykkeiden ja palveluiden saatavuus ja tekemään lainmukaisia varauksia tai muuten suorittamaan liiketoimia palveluntoimittajien kanssa. Sinä vakuutat, että olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja että olet täysivaltainen ja oikeutettu hyväksymään tämän sopimuksen ja käyttämään verkkosivustoa kaikkien tässä mainittujen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Suostut olemaan taloudellisesti vastuussa verkkosivuston käytöstäsi (samoin siitä, jos muut käyttävät asiakastiliäsi, rajoituksetta mukaan lukien kanssasi asuvat alaikäiset). Suostut valvomaan alaikäisiä, jotka käyttävät verkkosivustoa asiakastilisi kautta tai sinun nimissäsi. Takaat myös, että kaikki sinun tai perheenjäsentesi verkkosivustolla antamat tiedot ovat todenmukaisia ja oikeellisia.
 
Kaikki alustavat, väärät tai vilpilliset varaukset tai kysyntää ennakoivat varaukset ovat poikkeuksetta kiellettyjä. Hyväksyt, että verkkosivuston matkapalveluiden varauspalveluja käytetään ainoastaan todellisten varausten tai ostosten tekemiseen sinua itseäsi tai jotakin toista henkilöä varten, joka on sinut laillisesti siihen valtuuttanut. Ymmärrät myös, että tämän verkkosivuston matkapalveluiden varaustoimintojen liiallinen käyttö tai väärinkäyttö tai epäilyttävä, vilpilliseltä vaikuttava toiminta sivustolla voi aiheuttaa sen, että Hotels.com peruuttaa tekemäsi varaukset tai sulkee kaikki näihin varauksiin liittyvät Hotels.com-tilit. Jos olet harrastanut vilpillistä toimintaa, Hotels.com pidättää oikeuden ryhtyä tarvittaviin oikeudellisiin toimiin ja saatat olla vastuussa Hotels.comille sen rahallisista tappioista, joihin kuuluvat myös oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset.  Jos haluat riitauttaa peruutetun varauksen tai tilisi sulkemisen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
 
TOIMITTAJAN SÄÄNNÖT JA RAJOITUKSET
 
Varaukseesi sekä valitsemiesi matkaan liittyvien hyödykkeiden ja palvelujen hankintaan sovelletaan erillisiä ehtoja ja rajoituksia. Lue nämä ehdot huolellisesti. Suostut noudattamaan kaikkia sen palveluntoimittajan ehtoja ja edellytyksiä, jonka kanssa päätät käydä kauppaa. Tähän sisältyvät muun muassa kaikkien vaadittujen maksujen maksaminen määräaikana ja palveluntoimittajan sääntöjen ja rajoitusten hyväksyminen, kun kyseessä on hintojen, tuotteiden tai palvelujen saatavuus ja hyödyntäminen. Pidätämme oikeuden perua varauksen, jos koko maksua ei ole saatu ajoissa. Ymmärrät, että jotkin kolmannen osapuolen palvelun- ja/tai aktiviteettien tarjoajat voivat vaatia sinua allekirjoittamaan heidän vastuuvelvollisuusasiakirjansa ennen palveluun ja/tai aktiviteettiin osallistumista. Ymmärrät, että palveluntoimittajan ostoehtojen rikkominen saattaa johtaa siihen, että varauksesi tai ostosuorituksesi perutaan, sinulta evätään pääsy lennoille, hotelleihin tai autoihin, menetät varauksista tai ostoksista maksamasi rahat ja Hotels.com veloittaa tililtäsi kaikki rikkomuksen Hotels.comille aiheuttamat kustannukset. Olet täysin vastuussa kaikista näiden verkkosivujen käytöstä aiheutuvista kuluista, maksuista, veloista, veroista ja taksoista.
 
RYHMÄVARAUKSET
 
Voit varata verkossa enintään kahdeksan huonetta samaan hotelliin tai samoille päiville. Jos huomaamme, että olet varannut yhteensä yli kahdeksan huonetta erillisissä varauksissa, saatamme peruuttaa varauksesi ja veloittaa sinulta mahdollisen peruutusmaksun.  Jos olet maksanut takuumaksun, jota ei palauteta, menetät takuumaksusi.  Jos haluat varata yhdeksän huonetta tai enemmän, sinun on otettava yhteyttä Expedian ryhmämatka-asiantuntijoihin puhelimitse tai täyttämällä ryhmämatkalomakkeen verkossa. Joku ryhmämatka-asiantuntijoistamme käsittelee pyyntösi ja ottaa sinuun yhteyttä varauksen saattamiseksi loppuun. Sinua voidaan pyytää allekirjoittamaan kirjallinen sopimus ja/tai maksamaan takuumaksu, jota ei palauteta.

PITKÄAIKAISET VARAUKSET

Voit tehdä verkossa enintään 28 yön pituisen varauksen samaan hotelliin. Jos toteamme, että olet tehnyt yli 28 yön pituisen varauksen samaan hotelliin eri varauksilla, voimme peruuttaa varauksesi ja veloittaa tarvittaessa peruutusmaksun. Jos maksoit ei-hyvitettävän takuumaksun, sitä ei makseta takaisin. Jos haluat tehdä vähintään 29 yön pituisen varauksen, ota yhteyttä Hotels.comin pitkien yöpymisten asiantuntijoihin puhelimitse tai täyttämällä pitkien yöpymisten lomake verkossa. Joku pitkien yöpymisten asiantuntijoistamme tutkii pyyntösi ja ottaa sinuun yhteyttä varauksen tekemistä varten. Sinua voidaan pyytää allekirjoittamaan kirjallinen sopimus ja/tai maksamaan ei-hyvitettävä takuumaksu.
 
VALUUTTAMUUNNIN
 
Valuuttakurssit perustuvat useisiin julkisiin lähteisiin, ja niitä tulee käyttää vain suuntaa-antavina ohjeina. Summia ei ole vahvistettu paikkansapitäviksi, ja tosiasialliset summat voivat vaihdella. Valuuttanoteerauksia ei päivitetä päivittäin. Tarkista valuuttamuuntimesta päivä, jolloin valuuttakurssi on viimeksi päivitetty. Tämän sovelluksen avulla saatavien tietojen uskotaan olevan oikeita, mutta Hotels.com, sen tytäryhtiöt ja/tai niiden palveluntoimittajat eivät takaa niiden oikeellisuutta. Kun näitä tietoja käytetään taloustarkoituksiin, Hotels.com kehottaa asiakasta ottamaan yhteyttä alan ammattilaiseen varmistaakseen valuuttakurssien paikkansapitävyyden. Hotels.com, sen tytäryhtiöt ja/tai niiden palveluntoimittajat eivät sallit näiden tietojen käyttöä muuhun kuin henkilökohtaisiin käyttöön ja on antanut ankarimman mahdollisen kiellon jälleenmyydä, levittää ja käyttää näitä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.
 
KÄYTTÄJIEN ARVOSTELUT, KOMMENTIT, KUVAT JA SISÄLTÖ
 
Hotels.com voi julkaista arvosteluja, kommentteja, kuvia ja muuta hotelleihin sekä muihin loma- ja matkakokemuksiin ("Arvostelut") liittyvää materiaalia. Hotels.com voi myös tarjota tämän sivuston asiakkaille mahdollisuuden lähettää arvosteluja (“Käyttäjäarvostelut”). Arvostelun tekijä luopuu tekijänoikeuksistaan kyseiseen käyttäjäarvosteluun, ja Hotels.com ja sen tytäryhtiöt voivat vapaasti käyttää, kopioida, levittää tai muuten tuoda sen julki millä tahansa välineellä ilman laatijan lupaa. Mahdollisen arvostelujen lähettämispalvelun yhteydessä sitoudut antamaan ainoastaan soveliaita käyttäjäarvosteluja ja hyväksyt nämä sekä kaikki muut verkkosivustolla julkistetut ohjeet. Annat Hotels.comille ja sen tytäryhtiöille ja yhteistyökumppaneille (kollektiivisesti "Hotels.com-yritykset") sekä kumppani-, yhteistyö- ja/tai linkitetyille sivustoille, joiden kautta tarjoamme palveluita (kollektiivisesti "Hotels.com-kumppanit"), ei-yksinomaisen, maksuttoman, ikuisen, siirrettävän, peruuttamattoman ja täysin lisensoitavan oikeuden (a) käyttää, kopioida, muuttaa, muokata, kääntää, jakaa, julkaista, luoda johdannaisia töitä ja julkisesti näyttää ja suorittaa näitä käyttäjäarvosteluja kaikkialla maailmassa missä tahansa mediassa, jotka ovat nyt tiedossa tai myöhemmin kehitettyjä; ja (b) käyttää nimeä, jonka lähetät näiden käyttäjäarvostelujen yhteydessä.
 
Käyttämällä tätä palvelua sitoudut seuraaviin ehtoihin:
 
• sinulla on kaikki oikeudet lähettämiisi käyttäjäarvosteluihin ja ne ovat hallinnassasi;
• lähetetyt käyttäjäarvostetut ovat lähetyspäivänä oikeellisia;
• lähettämäsi käyttäjäarvostelut eivät riko mitään Hotels.comin käyttöehtoja tai -edellytyksiä, ohjeita tai käytäntöjä (sellaisina kuin niitä aika ajoin sovelletaan);
• et lähetä tarkoituksellisesti tai piittaamattomasti tietoja, jotka saattavat vahingoittaa tai loukata jotain henkilöä tai hänen liiketoimintaansa. kielletään valheellisten, pahansuopien, halventavien, herjaavien, siveettömien tai sellaisena pidettävien huomautusten, informaation tai muun materiaalin lähettäminen.
• et pyri millään tavoin pettämään tai harhauttamaan ketään etkä ryhdy tai rohkaise ketään ryhtymään vilpilliseen tai laittomaan toimintaan;
• et lähetä tai levitä kolmannen osapuolen omistuksessa olevaa tietoa tai aineistoa ilman kyseisen osapuolen nimenomaista kirjallista suostumusta;
• Kaikkiin lähetettyihin valokuviin sovelletaan valokuvien lähetysohjeita.
 
Huomaa, että tällä sivulla näkyvät arvostelut ovat vahvistetuilta käyttäjiltä, jotka ovat yöpyneet Hotels.comin tai Expedia-ryhmän muun brändisivuston kautta varatussa hotellihuoneessa. Hotels.com ei ota vastuuta mistään käyttäjien lähettämistä valokuvista, se ei hyväksy niitä, eikä sillä ole mitään kumppanuussuhdetta niihin.
 
Hotels.com ei muokkaa arvosteluja tai käyttäjäarvosteluja eikä ole minkäänlaisessa laillisessa vastuussa näistä arvosteluista tai käyttäjäarvosteluista, niiden luotettavuudesta tai myöhemmästä lähettämisestä, käytöstä tai levityksestä. Hotels.com ei myöskään vahvista tai hyväksy arvostelujen tai käyttäjäarvostelujen näkemyksiä tai huomautuksia eikä yhdy niihin, vaan ne ovat arvostelujen laatijoiden henkilökohtaisia näkemyksiä. Kaikki sivustolla julkaistavien arvostelujen tai huomautusten perusteella tehtävät päätökset tehdään omalla vastuulla. Ajoittain Hotels.com voi tarjota asiakkailleen kannustimia, jos he lähettävät käyttäjäarvosteluja (eli alennuskuponkeja, arpajaisia jne.).
 
Meille on tärkeää, että käyttäjäarvostelut ovat puolueettomia ja rehellisiä; nämä kannustimet ovat tarjolla asiakkaille riippumatta siitä, onko arvostelu positiivinen tai negatiivinen.
 
Hotels.com pidättää yksinoikeuden kieltäytyä mistä tahansa syystä lähettämästä mitä tahansa arvostelua tai käyttäjäarvostelua tai poistaa sen (ilmoittamatta). Tämä kattaa muun muassa tilanteet, joissa kolmas osapuoli tekee valituksen Hotels.comille ja/tai on syytä uskoa, että näitä ehtoja ja edellytyksiä on rikottu.
 

 
VALOKUVIEN LÄHETYSOHJEET
 
Kaikkien lähetettyjen valokuvien tulee olla:
 
• Aiheen mukaisia – Kaikkien kuvien on liityttävä hotelliin, ravintolaan, sijaintiin tai yleiseen matkakokemukseen.
• Yhteisö-/lapsiystävällisiä –
• Älä lähetä meille kuvia tai materiaalia, jotka ovat laittomia, säädyttömiä, pornografisia, rienaavia tai loukkaavia.
• Älä lähetä kuvia tai materiaaleja, jotka loukkaavat toisen henkilön tai tahon yksityisyyttä tai mitään henkilökohtaista oikeutta.
• Älä lähetä kuvia tai tietoa lapsista tai kolmansista osapuolista ilman heidän suostumustaan (tai vanhempien suostumusta, jos kyseessä on alle 13-vuotias lapsi).
• Alle 13-vuotiaat lapset eivät saa lähettää kuvia tai muuta materiaalia.
• Alkuperäisiä – Voit lähettää vain itse ottamiasi kuvia. Älä lähetä kuvia, jotka ovat mistä tahansa muusta lähteestä (henkilökohtaisesta tai kaupallisesta). Älä lähetä kuvia, jotka rikkovat tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita kolmannen osapuolen oikeuksia.
• Ei-kaupallisia – Älä lähetä kuvia, jotka sisältävät logoja, brändejä, tiedotusmateriaalia tai muuta kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettua sisältöä.
• Ei-haitallisia tiedostoja – Älä lähetä kuvia, jotka sisältävät viruksia tai muuta haitallista koodia, joka on tarkoitettu vahingoittamaan tai voi vahingoittaa Hotels.comin tietokoneita ja järjestelmiä ja/tai niiden koneita, jotka käyttävät sitä.
• Tiedoston ominaisuudet: Mikään yksittäinen kuva ei saa ylittää 5 MB:n tiedostokokoa. Valokuvat tulee toimittaa joko jpg-, bmp-, gif- tai png-muodossa.
 
TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSIA KOSKEVAT KANTEET JA VASTAILMOITUS
 
Hotels.com kunnioittaa muiden osapuolten tekijänoikeuksia. Jos katsot vilpittömästi, että hallinnoimamme aineistot loukkaavat tekijänoikeuttasi, sinä (tai edustajasi) voit lähettää meille kirjallisen ilmoituksen, jossa on seuraavat tiedot.  Ota huomioon, että emme käsittele valitustasi, jos se ei ole asianmukaisesti täytetty tai jos valitus on epätäydellinen.
1. Selkeä kuvaus tekijänoikeudellisesti suojatusta tuotteesta, josta esität loukkauskanteen.
2. Selkeä kuvaus materiaalista, jonka katsot loukkaavan tekijänoikeudellisesti suojattua tuotettasi, ja tiedot, joiden avulla löydämme materiaalin verkkosivustolla, esimerkiksi linkki loukkaavaan materiaaliin.
3. Yhteystietosi, jotka sisältävät mielellään myös sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, jotta voimme vastata valitukseesi.
4. Lausunto siitä, että katsot vilpittömästi, että kyseessä olevan materiaalin, jonka katsot loukkaavan tekijänoikeutta, käyttö ei perustu tekijänoikeuden omistajan tai edustajan lupaan tai lakiin (”good faith belief that the material that is claimed as copyright infringement is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law”).
5. Lausunto siitä, että huomautuksessa olevat tiedot ovat asianmukaisia ja, väärän valan rangaistuksen uhalla, että valituksen tekevä osapuoli on oikeutettu toimimaan loukkauksen kohteena olevan yksinomaisen oikeuden omistajan puolesta (”the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed”).
6. Loukkauskanteen kohteena olevan materiaalin yksinomaisen oikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön on allekirjoitettava ilmoitus.
Tähän verkkosivustoon liittyvät ilmoitukset on lähetettävä meille sähköpostitse osoitteeseen hotels-copyright@hotels.com, jotta ne voidaan ratkaista mahdollisimman nopeasti.
Voit lähettää huomautuksesi meille myös käyttämällä seuraavia yhteystietoja:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
 
TAI voit lähettää ne faksitse seuraavaan numeroon: (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
 
Tarkistamme ja käsittelemme kaikki huomautukset, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Jos poistamme tai estämme pääsyn vastauksena kyseiseen ilmoitukseen, voimme ilmoittaa kyseessä olevan sivuston tai sisällön omistajalle tai ylläpitäjälle, jotta tämä voi tehdä vastailmoituksen.
 
Suosittelemme, että haet oikeudellista neuvontaa ennen ilmoituksen tekemistä.  Kaikki ilmoituksessasi olevat väärät tiedot joko loukkaavasta sisällöstä tai toiminnasta saattavat aiheuttaa sinulle vahingonkorvausvastuun (mukaan lukien kustannukset ja asianajokulut).  Yhdessä verkkosisältöä koskevassa asiassa (katso Online Policy Group vs. Diebold, Inc.) yritys maksoi kustannuksina ja asianajokuluina yli 100 000 Yhdysvaltain dollaria, kun kohteena oli Yhdysvaltain oikeudenmukaisen käytön opin nojalla suojattu sisältö.
Jos sinulla on muita kysymyksiä Hotels.comin DMCA-menettelystä, ota meihin yhteyttä numeroon (+11) (425) 679-3753.
 
VASTAILMOITUS:
 
Hotels.com ei suvaitse vääriä kanteita tekijänoikeusloukkauksista. Jos katsot, että sivustollamme esittämäsi sisältö on poistettu virheellisesti tekijänoikeusloukkausta koskevan väärän ilmoituksen vuoksi, voit toimittaa DMCA-vastailmoituksen. Kun saamme asianmukaisesti täytetyn vastailmoituksen, lähetämme sen eteenpäin valituksen tehneelle oikeuksien omistajalle. Yhdysvalloissa voimme DMCA:n nojalla säilyttää sisältösi, jos oikeuksien omistaja ei toimita sinua vastaan vastailmoitusta kymmenen työpäivän kuluessa vastailmoituksesi jäljennöksen saamisesta.

Kun toimitat meille vastailmoituksen, sinun on toimitettava faksilla tai perinteisellä postilla kirjallinen tiedonanto, jossa esitetään jäljempänä määritetyt asiat. Ota huomioon, että olet vastuussa vahingonkorvauksista (mukaan lukien kustannukset ja asianajokulut), jos esität olennaisesti vääriä tietoja siitä, että sisältö ei loukkaa toisten osapuolten tekijänoikeuksia. Jos et ole varma, loukkaako tietty materiaali toisten osapuolten tekijänoikeuksia, suosittelemme, että otat ensin yhteyttä oikeudelliseen neuvojaan.

Lähetä vastailmoituksesi meille seuraavassa muodossa ilmoituksen käsittelyn nopeuttamiseksi:
1. Määrittele virheellisesti poistettu tai estetty sisältö tarkasti. Ilmoita, missä kyseinen sisältö oli Hotels.comin sivustolla.  Anna mahdollisuuksien mukaan URL-osoite.
2. Anna nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja lausunto siitä, että hyväksyt oikeuspaikaksi sen liittovaltion piirioikeuden (Federal District Court) tuomiopiirin, jossa osoitteesi on, tai jos osoitteesi on Yhdysvaltain ulkopuolella, minkä tahansa tuomiopiiriin, jossa on Hotels.com, L.P., ja että hyväksyt sisällöstäsi ilmoittaneen osapuolen tai kyseisen osapuolen edustajan ilmoituksen prosessista.
3. Liitä mukaan seuraava lausunto siitä, että vannot väärän valan rangaistuksen uhalla katsovasi, että edellä määritetty sisältö poistettiin tai estettiin virheen tai virheellisen määrittelyn vuoksi: I swear, under penalty of perjury, that I have a good faith belief that the content identified above was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification.”
4. Allekirjoita asiakirja.
5. Lähetä kirjallinen tiedonanto seuraavaan osoitteeseen:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX  77062
TAI voit lähettää sen faksitse numeroon (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
Jos sinulla on muita kysymyksiä Hotels.comin DMCA-menettelystä, ota meihin yhteyttä numeroon (+11) 425 679-3753.
 
TEKIJÄNOIKEUTTA JA TAVARAMERKKIÄ KOSKEVAT ILMOITUKSET
 
Tämän verkkosivuston koko sisällön oikeudet ovat seuraavat: © 2013 Hotels.com, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Hotels.com, L.P. ei ole vastuussa muiden osapuolten kuin Hotels.com, L.P.:n toimittamasta verkkosivuston sisällöstä. Hotels.com, Hotels, Hotels.com, Finding You the Perfect Place, Five Star, Hotel Price Index, Hoteles, Hotles, HPI, IAN, IAN.com, Wake Up Happy, Hotels.com Rewards, Smart Character, Hotels.com Rewards -logo ja Hotels.comin logo ovat joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Hotels-com, L.P:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut tässä mainitut logot ja tuote- ja yritysnimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.
 
Jos olet tietoinen tavaramerkkimme loukkaamisesta, ilmoita siitä meille sähköpostitse osoitteeseen hotline@expedia.com. Käsittelemme tässä sähköpostiosoitteessa ainoastaan tavaramerkin loukkaamista koskevia viestejä.
 
TILIN IRTISANOMINEN:
 
Yhdysvaltain digitaalisia tekijänoikeuksia koskevan Digital Millennium Copyright -lain (DMCA) ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti Hotels.com soveltaa toimintatapaa, jossa tilaajat tai tilinhaltijat, joiden katsotaan loukkaavan toistuvasti tekijänoikeuksia, irtisanotaan asianmukaisissa olosuhteissa ja yksinomaan Hotels.comin harkinnan mukaan. Hotels.com voi myös yksinomaan oman harkintansa mukaan rajoittaa pääsyä Sivustolle ja/tai irtisanoa kaikkien sellaisten käyttäjien tilit, jotka loukkaavat mitä tahansa toisten osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksia, riippumatta siitä, onko kyse toistuvasta loukkauksesta vai ei. Jos katsot, että tilinhaltija tai tilaaja loukkaa oikeuksia toistuvasti, toimita meille ilmoituksesi mukana riittävät tiedot, joiden perusteella voimme tarkistaa, loukkaako tilinhaltija tai tilaaja toistuvasti oikeuksia.

 

HOTELS.COM-MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISÄEHDOT

Tämä osio sisältää Hotels.com Mobile -sovelluksemme (”Mobiilisovellus”) käyttöä älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella koskevat lisäehdot (”Sovelluksen käyttöehdot”). Valitsemalla painikkeen ”Hyväksyn” sovelluksessa sitoudut

1. ehtoihin ja rajoituksiin
2. näihin Sovelluksen käyttöehtoihin
3. 
tietosuojakäytäntöömme (https://fi.hotels.com/customer_care/privacy.html),

joihin yhdessä viitataan jäljempänä nimityksellä ”Käytännöt”. Jos et aio sitoutua Käytäntöihimme, et saa käyttää Mobiilisovellusta, ja sinun on valittava painike ”Kieltäydyn” ja poistettava Mobiilisovellus laitteeltasi.

Kun olet sitoutunut noudattamaan Käytäntöjämme, myönnämme sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden ladata, asentaa ja käyttää Mobiilisovellusta ja päästä käsiksi Mobiilisovelluksessa saatavilla olevaan sisältöön ja tietoihin (”Sisältö”) (kuten matkailupalveluiden hinnat ja saatavuus) Käytäntöjemme mukaisesti.

Kaikkia yllä mainittuja ehtoja ja rajoituksia koskien
 
1. verkkosivustomme käyttöäsi
2. kaikkea verkkosivustollamme tarjottua sisältöä, palveluita, ominaisuuksia, ohjelmistoja, kuponkeja ja palkitsemisohjelmia
3. juridista suhdettamme (mukaan lukien vastuitamme sinua kohtaan)
4. käytettävissämme olevia oikeuksia

sovelletaan tasapuolisesti ja täysimääräisesti, ja Hotels.com tarjoaa Mobiilisovelluksen ja sisällön käyttöösi niihin perustuen. Kaikissa yllä mainituissa ehdoissa viittaukset ”verkkosivustoon” voivat viitata asiayhteydestä riippuen myös Mobiilisovellukseen ja/tai -sisältöön, ja niitä sovelletaan Mobiilisovelluksen ja/tai -sisällön käyttöösi. Kaikki viittaukset ”sopimukseen” tai ”ehtoihin” voivat viitata asiayhteydestä riippuen myös näihin Sovelluksen käyttöehtoihin.

Tämä Mobiilisovellus on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Saat käyttää Mobiilisovellusta ja -sisältöä sillä ehdolla, että sitoudut olemaan käyttämättä niitä laittomiin tai Käytäntöjemme vastaisiin tarkoituksiin.

Laitteellasi on oltava internet-yhteys, jotta Mobiilisovellus toimii oikein. Vastaat itse internet-yhteyden järjestämisestä ja palveluntarjoajasi Mobiilisovelluksen lähettämän ja vastaanottaman datan siirtoon liittyvistä veloituksista (mahdolliset roaming-maksut mukaan lukien). Huomaa, että Mobiilisovellus siirtää automaattisesti pieniä määriä dataa osana normaalia toimintaansa. Lue lisää alempaa kohdasta ”Tietoa sinusta ja Mobiilisovelluksen käytöstäsi”.
 
Siltä osin, kuin näissä ehdoissa ja rajoituksissa ei nimenomaisesti toisin määrätä tai paikallisella lainsäädännöllä sallita, sitoudut

1. olemaan kopioimatta Mobiilisovellusta tai -sisältöä, paitsi siltä osin kuin kopiointi kuuluu Mobiilisovelluksen normaaliin käyttöön
2. olemaan vuokraamatta, edelleenlisensoimatta, lainaamatta, kääntämättä, yhdistelemättä, sovittamatta tai muuttamatta Mobiilisovellusta tai -sisältöä
3. olemaan tekemättä muutoksia Mobiilisovellukseen tai -sisältöön kokonaisuutena tai niiden osaan ja olemaan sallimatta Mobiilisovelluksen tai -sisällön tai niiden osan yhdistämistä tai upottamista muihin ohjelmiin
4. olemaan takaisinkääntämättä tai -mallintamatta tai luomatta kokonaan tai osittain Mobiilisovellukseen tai -sisältöön perustuvia muunneltuja teoksia sekä olemaan pyrkimättä tällaiseen, paitsi sellaisessa laajuudessa jossa näitä tekoja ei voida lailla kieltää
5. olemaan tarjoamatta tai muutoin levittämättä Mobiilisovellusta tai -sisältöä kokonaisuutena tai osittain (mukaan lukien ohjelmointikoodina, kohdekoodina ja lähdekoodina) missään muodossa millekään kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien pidättäminen

Hyväksyt sen, että kaikki Mobiilisovelluksen ja sisällön immateriaali- ja omistusoikeudet kuuluvat joko Hotels.comille, toimittajillemme tai palveluntarjoajillemme. Lait ja sopimukset suojaavat näitä oikeuksia ympäri maailman. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään.
Hyväksyt sen, ettei sinulla ole Mobiilisovellukseen ja sisältöön muita oikeuksia kuin oikeus käyttää niitä Käytäntöjemme mukaisesti.

Hyväksyt sen, että Mobiilisovellukseen ja siihen liittyvään dokumentaatioon ja teknisiin tietoihin sovelletaan Yhdysvaltain vientilakeja ja määräyksiä. Sitoudut olemaan viemättä tai edelleenviemättä Mobiilisovellusta suoraan tai välillisesti mihinkään Yhdysvaltain vientirajoitusten alaiseen maahan.

Tietoa sinusta ja Mobiilisovelluksen käytöstäsi

Käsittelemme sinua koskevia tietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Tämän Mobiilisovelluksen käyttö on osoitus siitä, että hyväksyt tällaisen käsittelyn, joten lue tietosuojakäytäntömme huolellisesti.

Kuten tietosuojakäytännössä kuvaillaan, Mobiilisovellus kerää automaattisesti tietoa

1. siitä, miten käytät Mobiilisovellusta
2. siitä, mitä Sisältöä käytät
3. teknisistä virheistä tai ongelmista, joita sovelluksen käytössä ilmenee.

Käyttämällä Mobiilisovellusta hyväksyt näiden tietojen automaattisen keruun.

Kun käytät Mobiilisovelluksen ”Löydä hotelleja lähistöltä” -toimintoa, käytämme laitteeltasi saatavaa, GPS:ään tai matkapuhelinverkkoon perustuvaa sijaintidataa määrittääksemme, mitkä hotellit ovat lähellä sinua. Vaikka nämä tiedot kerätään nimettömästi, tarkka tai summittainen sijaintisi voi paljastua niistä meille Mobiilisovellusta varten. Käytämme tätä tietoa ainoastaan hotellien paikantamiseen, kuten tietosuojakäytännössä kuvaillaan. Emme kerää sijaintitietoa Mobiilisovelluksella, jollet aktivoi Mobiilisovelluksen ”Löydä hotelleja lähistöltä” -toimintoa. Käyttämällä ”Löydä hotelleja lähistöltä” toimintoa hyväksyt sen, että Hotels.com käyttää edellä mainittua sijaintitietoa tarjotakseen Mobiilisovelluksessa sijaintisi kannalta oleellista Sisältöä ja palveluita. Voit kytkeä sijaintitiedon jakamisen Mobiilisovelluksen kautta pois päältä milloin tahansa Asetukset-valikosta.

Irtisanominen

Hotels.com voi irtisanoa nämä Käyttöehdot välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos

1. rikot näitä Käyttöehtoja oleellisella tavalla tai toistuvasti
2. Hotels.com yksinomaisella päätöksellään päättää vetää Mobiilisovelluksen kokonaan tai osittain markkinoilta.

Kun käyttöoikeus on irtisanottu mistä tahansa syystä

1. kaikki sinulle Mobiilisovellukseen tai sisältöön näillä Käyttöehdoilla myönnetyt oikeudet umpeutuvat
2. sinun on lopetettava Mobiilisovelluksen ja sisällön käyttö
3. sinun on poistettava Mobiilisovellus laitteeltasi.

Nämä Käyttöehdot sitovat sekä sinua että meitä, seuraajiamme ja siirronsaajiamme. Et saa siirtää näitä Käyttöehtoja toiselle tai veloittaa niistä tai muutoin luovuttaa niitä tai mitään niihin perustuvia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman kirjallista ennakkosuostumustamme. Me voimme siirtää, osoittaa toiselle tai edelleenlisensoida tai muutoin luovuttaa nämä Käyttöehdot tai niihin perustuvia oikeuksiamme tai velvollisuuksiamme milloin tahansa niiden voimassaoloaikana.

Jos emme jonakin ajankohtana näiden Käyttöehtojen voimassaoloaikana vaadi sinulta näiden Käyttöehtojen mukaisten velvollisuuksiesi ehdotonta noudattamista, tai jos emme käytä jotakin meille näiden Käyttöehtojen nojalla kuuluvaa oikeutta tai oikeussuojakeinoa, tämä ei tarkoita, että olisimme luopuneet näistä oikeuksista tai oikeussuojakeinoista, eikä vapauta sinua velvollisuuksistasi. Mikäli jätämme jonkin rikkomuksen seuraamuksitta, tämä ei tarkoita, ettemme puuttuisi tuleviin rikkomuksiin. Emme ole luopuneet mistään näiden Käyttöehtojen mukaisesta oikeudesta, jollemme nimenomaisesti ilmoita luopuneemme oikeudesta kirjallisella ilmoituksella sinulle.
 
APPLEN LAITTEET
 
5.1 Jos käytät Sovellusta Applen laitteessa (kuten iPhonessa, iPodissa tai iPadissa), sinua koskevat edellä määritettyjen käyttöehtojen lisäksi seuraavat ehdot:
5.1.1 Hyväksyt, että Sovelluksen käyttöehdot ovat sinun ja meidän välinen sopimus, jossa Apple Inc.(osoite One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A.) ("Apple") ei ole osapuoli.
5.1.2 Sinulle myönnettävä Sovelluksen käyttöoikeus on rajoitettu, ei-siirrettävä oikeutus käyttää Sovellusta Applen kannettavien laitteiden käyttöjärjestelmää (iOS) käyttävissä tuotteissa, jotka omistat tai jotka ovat hallinnassasi.
5.1.3 Hyväksyt, ettei Applella ole velvollisuutta tarjota mitään ylläpito- tai tukipalveluja Sovellukseen liittyen.
5.1.4 Mikäli Sovellus ei täytä mahdollisesti myönnettyjä takuuehtoja, sinulla on oikeus ilmoittaa siitä Applelle, jolloin Apple palauttaa Sovelluksesta mahdollisesti maksamasi hinnan. Applella ei ole mitään Sovellukseen liittyviä takuuvelvoitteita sinua kohtaan.
5.1.5 Hyväksyt, että Apple ei vastaa mistään sinun tai kolmansien osapuolten Sovellukseen liittyvistä vaateista vaan me olemme vastuussa niistä.
5.1.6 Hyväksytä, että mikäli kolmas osapuoli esittää vaateen siitä, että Sovellus tai Sovelluksen hallintasi ja käyttösi loukkaa kyseisen kolmannen osapuolen oikeuksia, Apple ei ole vastuussa tällaisten immateriaalioikeuksiin liittyvien vaateiden tutkimisesta, puolustamisesta, sopimisesta tai ratkaisemista.
5.1.7 Vakuutat ja takaat, että et toimi maassa, johon kohdistuu Yhdysvaltojen valtion kaupparajoituksia tai joka on Yhdysvaltojen valtion terroristeja tukevien maiden luettelossa, ja et ole missään Yhdysvaltojen valtion rajoitettujen henkilöiden luettelossa.
5.1.8 Hyväksyt sen ja suostut siihen, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat kolmansia osapuolia Sovelluksen käyttöehtoihin liittyen ja että hyväksyttyäsi Sovelluksen käyttöehdot Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen kyseinen oikeus) valvoa Sovelluksen käyttöehtojen noudattamistasi kolmantena osapuolena.
 
YHDISTETTYJEN MATKAJÄRJESTELYJEN VAKIOMUOTOINEN TIETOLOMAKE

Tärkeää tietoa yhdistetyistä matkajärjestelyistä
”Yhdistetyillä matkajärjestelyillä” tarkoitetaan samaa kuin ”yhdistetyillä matkajärjestelyillä” 25.11.2015 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/2302 matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä niiden saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä (direktiivi (EU) 2015/2302).
Tietyissä olosuhteissa yhdistettyjä matkajärjestelyjä saattaa muodostua muilta yhtiöiltä varaamiesi matkapalvelujen tuloksena. Mikäli näin tapahtuu, sinut ohjataan lukemaan alla olevat tärkeät tiedot.

Jos valittuasi ja varattuasi tietyn matkapalvelun päätät varata lisämatkapalveluita Hotels.comilta varaamaasi matkaa tai lomaa varten, ET tule hyötymään paketteihin soveltuvista oikeuksista direktiivin (EU) 2015/2302 puitteissa.

Näin ollen Hotels.com ei ole vastuussa tällaisten lisämatkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta. Mikäli tällaisissa palveluissa ilmenee ongelmia, sinun tulee ottaa yhteyttä vastaavaan palveluntarjoajaan.

Jos kuitenkin varaat lisämatkapalveluita viimeistään 24 tunnin kuluessa saatuasi Hotels.comilta varaamasi hotellin varausvahvistuksen, tällaiset matkapalvelut tulevat osaksi yhdistettyjä matkajärjestelyitä. Tässä tapauksessa Hotels.comilla on EU:n lakien vaatimusten mukainen turvaus Hotels.comille maksamiesi maksujen hyvittämiseksi silloin, jos vastaavia palveluita ei ole toteutettu Hotels.comin maksukyvyttömyyden johdosta. Huomaathan, että jos jokin suorittamistasi maksuista on tehty suoraan vastaavalle matkapalvelun tarjoajalle, Hotels.comilla ei ole vastaavaa turvausta hyvityksen antamiseksi asianomaisen palveluntarjoajan maksukyvyttömyystapauksien varalle.
Löydät lisätietoja turvasta maksukyvyttömyystapauksissa alta:

Hotels.comilla on turvaus kaikille suoraan Hotels.comille suoritetuille maksuille maksukyvyttömyystapauksien varalta International Passenger Protection Limited -vakuutusyhtiöltä, jossa vakuuttajina ovat tietyt Lloyd’sin syndikaatin vakuuttajat. 
Matkustajat voivat ottaa yhteyttä International Passenger Protection Limited -yhtiöön (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, puh. +31 103120666, sähköposti Insolvency-claims@ipplondon.co.uk), mikäli he eivät saa varaamaansa palvelua Hotels.comin maksukyvyttömyydestä johtuen.

Huom.: Maksukyvyttömyysturva ei kata sopimuksia, joiden osapuolina ovat muut kuin Hotels.com ja jotka voidaan toteuttaa Hotels.comin maksukyvyttömyydestä huolimatta.

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä löytyy täältä 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

Tarkistettu 15.5.2020

© 2020 Hotels.com, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään.